<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen vil etablere hurtigspor for gruvedrift etter mineraler

Norske mineraler skal bidra til europeisk løsrivelse fra Kina. Nå vil regjeringen innføre hurtigbehandling av søknader om tillatelse til gruvedrift.

Publisert 21. juni 2023 kl. 13.58
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 340 ord
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: NTB

– Det er en sikkerhetspolitisk utfordring at store deler av forsyningskjedene for kritiske råvarer er konsentrert i enkeltland som Kina. Derfor er det viktig at vi bidrar til å sikre både vår egen, våre allierte og våre samarbeidspartnere tilgang til nødvendige mineraler og metaller, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han legger onsdag fram regjeringens mineralstrategi, som kort kan oppsummeres i raskere etablering, mer utvinning og større hensyn til miljø og bærekraft. Og det er helt klart at privat kapital er avgjørende for at regjeringens satsing skal lykkes, men Vestre mener også regjeringen må vurdere å etablere et statlig mineralselskap eller fond.

– Norge er allerede en viktig leverandør av mange kritiske råvarer, og vår ambisjon er at vi skal være en stabil og langsiktig leverandør av mineraler til det grønne skiftet, sier Vestre.

EU har selv laget en strategi for kritiske råmaterialer, hvor målet er å gjøre seg mindre avhengig av Kina.

Fem punkter

Strategien består av fem hovedtrinn:

  • Raskere utvinning og produksjon av norske mineraler gjennom hurtigspor for behandling av konsesjonssøknader, samt geofysisk kartlegging av norske mineralforekomster.
  • Gjenbruk og resirkulering skal være hovedregelen. Det betyr å minimere overskuddsmasser og krav om en plan for gjenbruk av overskuddsmasser.
  • Nullvisjon om bruk av kjemikalier som ikke er miljøsertifisert og et mål om nullutslippsmaskiner fra 2030.
  • Mobilisere privat kapital og ta noe av risikoen gjennom Grønt industriløft og vurdere et statlig mineralselskap eller fond.
  • Styrke samarbeid om råvaretilgang og robuste verdikjeder med EU og europeiske land.

Naturgitte fortrinn

– Metaller og mineraler er en forutsetning for å gjennomføre det grønne og digitale skiftet, og med denne strategien tar vi sats for å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier Vestre.

I statsbudsjettet ble det satt av 10 millioner til kartlegging av mineralressurser, i revidert statsbudsjett blir det bevilget ytterligere 20 millioner. I den sammenhengen ga Vestre uttrykk for at økt og sikrere tilgang til kritiske mineraler er en forutsetning for det grønne skiftet.

– Det vil være en enorm etterspørsel etter kritiske mineraler og metaller i Norge og Europa i mange år fremover, og vi har et stort potensial for ytterligere utvinning og produksjon, sa han.

(NTB)