<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

TGS og PGS vil slå seg sammen

TGS og PGS vil slå seg sammen. Det fusjonerte selskapet vil ha en markedsverdi på 2,6 milliarder dollar.

Publisert 18. sep. 2023 kl. 08.02
Oppdatert 18. sep. 2023 klokken 08.26
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 182 ord
VIL SLÅ SEG SAMMEN: Adm. direktør Kristian Johansen i TGS vil slå seg sammen med PGS og Sven Børre Larsen. Foto: Ivan Kverme

Saken oppdateres.

Etter gjennomføringen av transaksjonen vil TGS- og PGS-aksjonærer eie omtrent 2/3 og 1/3 av det fusjonerte selskapet, basert på aksjekapitalen til hvert av selskapene per 15. september 2023. Aksjonærene i PGS vil få 0,06829 aksjer i TGS pr. PGS-aksje.

Transaksjonen støttes av styrene i begge selskapene. Kristian Johansen og Sven Børre Larsen vil fortsette som administrerende direktør og finansdirektør etter transaksjonen.

Endelige fusjonsavtaler forventes inngått i oktober 2023, med forventet gjennomføring av transaksjonen i første halvdel av 2024, under forutsetning av at betingelsene for gjennomføring oppfylles.

– Ved å bringe sammen to distinkte, men komplementære selskaper, posisjonerer vi oss enda bedre for en fortsatt opptur i energisektoren, uttalte Kristian Johansen, adm. direktør i TGS.

Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet markedsverdi på omtrent 2,6 milliarder dollar og en netto rentebærende gjeld (NIBD) på  649 millioner dollar.

– Fusjonen skaper et fullservice-geofysisk selskap med en solid balanse. Finansiell fleksibilitet muliggjør investeringer i attraktive kjerneaktiviteter, sier Walther Qvam, styreleder i PGS.

Transaksjonen verdsetter PGS til 9,3 milliarder kroner, eller 10,073 kroner per aksje. Dette er en premie på 20,7 prosent sammenlignet med stengingskursen fredag 15. september, ifølge meldingen.