<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kjernekraftkrangling kan koste EU dyrt

EU risikerer å tape til USA i kampen om selskapers gunst hvis ikke unionen klarer å bli enige om en ny energireform, sier Frankrikes energiminister. 

  Publisert 9. okt. 2023 kl. 10.20
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 754 ord
  MØTES Franrikes president Emmanuel Macron (t.h.) møter mandag Tysklands kansler Olaf Scholz. Foto: Bloomberg

  Frankrikes energiminster Agnès Pannier-Runacher mener landene i EU må klare å komme til enighet rundt atomkraft, hvis ikke risikerer unionen å tape til USA og deres enorme subsidiepakke Inflation Reduction Act (IRA), skriver Financial Times. 

  Ifølge Pannier-Runacher er det nødvendig med med en omfattende revisjonen av EUs regelverk så snart som mulig for å kunne gi bedrifter forutsigbarhet rundt strømprisene, for å hindre selskaper å flytte driften over Atlanteren. 

  VIL HA REFORM: Frankrikes energiminister Agnes Pannier-Runacher. Foto: Bloomberg

  Behovet for reform ble tydelig etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, noe som førte til at energiprisene steg.

  – Målet er å ha et tilstrekkelig sterkt svar på IRA og det faktum at industriinvesteringer i USA er blitt tredoblet siden loven ble vedtatt, sa Pannier-Runacher.

  – Vi har noen få uker på oss for å handle og finne en løsning, legger hun til. 

  Møtes i Hamburg

  Kommentaren til den franske energiministeren kommer samtidig som at Frankrikes president Emmanuel Macron og den tyske kansleren Olaf Scholz møtes i Hamburg. På møtet er det ventet at energisaker vil stå høyt på agendaen etter at de to landene har kranglet i månedsvis om reformen av EUs kraftmarked, og da spesielt rundt hvordan kjernekraft vil bli priset og i hvilken grad den kan subsidieres.

  Mens Tyskland i de senere årene har stengt sine kjernekraftverk de seneste årene, får Frankrike 70 prosent av strømmen sin fra kjernekraft, og de har lovet å bygge nye kjernekraftverk. 

  Ifølge Financial Times har Frankrike og Tyskland de seneste dagene jobbet intensivt med å lage politiske dokumenter og omskrevne klausuler for utkastet til loven, samtidig som de har søkt støtte fra andre EU-medlemsland. Frankrike har fått med seg Polen og Ungarn i sin kampanje for kjernekraft, mens tyskerne bekymrer seg for at franskmennene vil overse regler om statsstøtte, og på den måten få lavere strømpriser for forbrukere og industrien som andre land ikke kan matche.

  – Fantasi

  Frankrikes energiminister Pannier-Runacher mener imidlertid disse bekymringene beror på en misforståelse om at strømmen vil bli betydelig billigere i Frankrike enn andre steder, hun avviser også at landet vil prøve å lokke bedrifter til å flytte til landet ved å utnytte det. 

  – Denne ideen om at vi skal krangle oss imellom, eller fantasien om at bedrifter ville flytte fra ett europeisk land til et annet... Jeg venter fortsatt på å få vite navnet på et tysk selskap som har flyttet til Frankrike i stor skala, sier Pannier-Runacher.

  – På den annen side kjenner jeg franske og tyske selskaper som velger å gjøre investeringer i USA, men de sier at de ville ha gjort dem i Frankrike eller Tyskland hvis de hadde hatt forutsigbarhet i markedet, legger hun til.

  Visstnok skal Tyskland være såpass bekymret over virkningene de høye strømprisene har på landets eksportindustri, at de har vurdert å subsidie strøm for energiintensive selskaper. Men en slik ordning kan komme i konflikt med EUs konkurranseregler. 

  Olivengren

  Det er uklart om Tyskland og Frankrike vil bli enige innen det neste møte for EUs energiministere den 17. oktober, noe som øker faren for at reformen ikke vil bli vedtatt i år.

  Imidlertid rakte tyskerne ut en hånd da statssekretæren for finansministeren, Sven Giegold, sa til FT at de ønsket en stor avtale med franskmennene for å løse konflikten. Pannier-Runacher på sin side sier at hun ikke har sett noe kompromissforslag fra tyskerne ennå, men hun håper å se det under møtene i Hamburg.

  – Jeg håper tyskerne vil være klare i enhver forstand av ordet for å la oss finne kompromisset. sier hun. 

  Det viktigste arbeidet som gjenstår i reformen er bruken av en mekanisme kjent som «kontrakter for forskjell» (contracts for difference – CDF), som garanterer en minimumspris for produsert energi, og om de skal gjelde bare for eksisterende kjernekraftverk eller bare nye, skriver FT. 

  CDF brukes vanligvis for å stimulere til prosjekter innen fornybar energi ved å garantere inntekter for produsentene, og Tyskland mener at dette bare skal gjelde nye investeringer. Frankrike mener derimot at deres reaktorer som ble bygget for tiår siden, krever milliarder av euro i nye investeringer for vedlikehold og for å forlenge levetiden deres, så de bør også falle under ordningen.

  – På et visst tidspunkt blir det diskriminering mot kjernekraft, sier Pannier-Runacher.

  I tillegg til minimumspris, åpner CFD-mekanismen også for at myndigheter kan ta ut penger fra energiselskapene hvis prisene går over en satt terskel.