<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Aker Horizons og Statkraft med hydrogensamarbeid

Aker Horizons og Statkraft starter et joint venture som skal produsere grønn ammoniakk og hydrogen i Narvik.

  Publisert 16. okt. 2023 kl. 12.28
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 553 ord
  OPPRETTER NYTT SELSKAP: Aker Horizons og adm. direktør Kristian Røkke skal samarbeide med Statkraft om å utvikle grønn hydrogen fremover.  Ivan Kverme

  Mandag ble det kjent at Statkraft går inn som partner i Aker Horizons storskala grønt hydrogen- og ammoniakkprosjekt i Narvik. 

  Aker Horizons har et anlegg under utvikling i Kvandal i Narvik, og det har en planlagt kapasitet på opptil 600 MW og vil være et av de første storskala-anleggene for grønn ammoniakk i Europa. Forventet produksjon vil være på mellom 1.000 og 1.500 tonn. pr. dag, opplyser Statkraft.

  Målet er å fatte en investeringsbeslutning i 2025, med oppstart av kommersiell drift i 2028. 

  Prosjektteamet fra Statkraft og Aker Horizons vil etablere et felleseid selskap som har fått navnet Narvik Green Ammonia DA, og har som mål å bidra til utslippskutt, omstilling og lokale arbeidsplasser.

  – Slagkraftig kombinasjon

  – Et partnerskap mellom Statkraft og Aker Horizons utgjør en slagkraftig kombinasjon. Selskapene utfyller hverandre godt og deler ambisjonen om å bidra sterkt til det grønne skiftet og utvikle grønn industri og arbeidsplasser, sier Knut Nyborg, leder for Aker Horizons Asset Development.

  Fra før av Aker Horizons signert intensjonsavtaler med flere større europeiske energi-, industri- og kjemiselskaper, og det nye selskapet vil også se etter muligheter for samarbeid med mulige brukere i Norge, for eksempel innenfor maritim næring. 

  Før sommeren inngikk også prosjektet en langsiktig kraftavtale med Statkraft, og selskapet hevder at de vil jobbe aktivt med å sikre kostnadseffektive grep for anlegget og hele verdikjeden frem til midten av 2024 når neste beslutningspunkt for prosjektet vil fattes. 

  Må redusere kostnader

  Ifølge selskapene vil det å sikre langsiktige salgsavtaler og ytterlige redusere kostnader og risikoen i prosjektet være viktige forutsetninger i den neste fasen av prosjektet for å gjøre det konkurransedyktig i et marked som er under etablering for grønn ammoniakk og hydrogen i Europa.

  – Samarbeidet med Aker Horizons om å utvikle et stor-skala grønt ammoniakkprosjekt i Narvik passer godt inn i vår ambisjon om å bli en betydelig aktør i markedet for grønt hydrogen og hydrogenbaserte energiprodukter, sier Bjørn Holsen, direktør for Hydrogen i Statkraft.

  – Statkraft ønsker å bli med å bygge ny grønn industri basert på fornybar kraft, og gjennom å skape et industriprodukt som grønn ammoniakk kan vi bidra både til utslippskutt, nødvendig omstilling og lokale arbeidsplasser, legger han til. 

  Ser mot EU

  Statkraft, som er Europas største produsent av fornybar energi, forventer stor etterspørsel etter hydrogen og hydrogen-derivater som ammoniakk i det kommende tiåret, blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart, samt til avkarbonisering av industri-, raffineri- og gjødselproduksjon, som i dag bruker fossilt drivstoff eller hydrogen basert på fossile energikilder. Ifølge Statkraft kan man redusere klimagassutslipp betydelig ved bytte til hydrogen fra elektrolyse basert på fornybar kraft, eller grønt hydrogen. 

  EU har satt seg mål om å produsere 10 millioner tonn grønt hydrogen innen 2030 og importere like mye. Samtidig er Tyskland  i ferd med å introdusere støtteordninger som vil øke betalingsvilligheten for grønt hydrogen, som i dag er dyrere enn hydrogen produsert fra fossil energi. I Aker Horizons håper de at det nye selskapet kan bli en del leverandørene som leverer hydrogen i stor skala til tyskerne. 

  – Norske og tyske myndigheter har etablert en arbeidsgruppe for å utforme planer for storskala hydrogenforsyning fra Norge til Tyskland innen 2030. Med partnerskapet mellom Statkraft og Aker Horizons tar vi nå et viktig skritt videre for at Narvik Green Ammonia kan bli en del av leveransen fra Norge, sier Sverre Isak Bjørn, utviklingsdirektør i Aker Horizons.