<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kjøpte tjenester for 100 mill. hos broren til konserndirektør

Freyr kjøpte konsulenttjenester for over 100 millioner kroner av broren til en av konserndirektørene. 

Publisert 11. nov. 2023 kl. 15.40
Oppdatert 21. nov. 2023 klokken 16.34
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 673 ord
TJENER GODT: Birger Steen (t.v.), som tiltrådde som adm. direktør i Freyr i august, har sikret seg en årslønn på over 7 millioner kroner, før bonuser. Foto: FREYR Battery

Freyr brukte over 100 millioner kroner på tjenester fra konsulentselskapet Metier, som drives av broren til av direktørene i Freyr, skriver Helgelands Blad

I Freyrs årsrapport Freyr for 2022 kommer det frem at totalkostnadene for batteriselskapet på tjenestene fra Metier kom på 5,9 millioner dollar og 4,7 millioner dollar i henholdsvis 2022 og 2021. Med dagens valutakurs tilsvarer det til sammen 117 millioner kroner. 

NÆRSTÅENDE: Adm. direktør Halvard Kilde (bildet) i Metier OEC er broren til Freyrs direktør for prosjektgjennomføring, Einar Kilde. Foto: Metier OEC

«Administrerende direktør i Metier OEC er bror til vår nåværende konserndirektør for prosjektgjennomføring,» skriver styret i årsrapporten. 

Einar Kilde er konserndirektør for prosjektgjennomføring i Freyr. Mens broren, Halvard Kilde, er både daglig leder og styreleder for den norske avdelingen til det britiske konsulentselskapet Metier. 

– Erklærte seg inhabil

– Hvordan kundeforhold har dere til Metier? 

– Metier har vært en viktig partner for Freyr i utviklingen av byggeprosjektene våre. De har levert tekniske tjenester og fageksperter til utvikling og gjennomføring av prosjektene i roller der vi selv ikke har hatt tilsvarende kompetanse eller tilstrekkelig kapasitet blant egne ansatte, sier driftsdirektør Jan Arve Haugan i Freyr til Finansavisen.

FØLGER MED: Driftsdirektør Jan Arve Haugan i Freyr sier de er ekstra oppmerksomme på mulige interessekonflikter ved innkjøpsprosesser. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi har naturligvis grundige faglige seleksjonsprosesser for valg av samarbeidspartnere. Vi har en egen styregodkjenningsprosess for transaksjoner med nærstående parter, og denne saken er blitt behandlet i revisjonsutvalget, legger han til. 

Haugan sier videre at de er ekstra oppmerksomme på eventuelle interessekonflikter gjennom innkjøpsprosessene, og at dette blir håndtert internt for å avklare eventuell inhabilitet.

– Vår konserndirektør for prosjektgjennomføring, Einar Kilde, erklærte seg inhabil i starten av prosessen og deltok ikke i valget av samarbeidspartner. Freyr er også åpne om dette eksternt og har rapportert det i årsrapporten, sier Haugan. 

Etter en vekst på over 25 prosent i fjor, omsatte Metier for nesten én milliard kroner, og satt igjen med et overskudd på 65 millioner kroner ved årsslutt. En resultatvekst på 35 prosent fra året før.

Finansavisen har ikke lykkes å få en kommentar fra Metiers norske avdeling. 

Lønnsfest for ledelsen

Det er imidlertid ikke bare på konsulenter Freyr bruker mye penger. Finansavisen har flere ganger tidligere i år skrevet om de høye topplederlønningene i selskapet. I mars skrev vi at tre sjefer på to år har fått 125 millioner kroner i honorar, inkludert opsjoner, mens styret i fjor forsynte seg med 60 millioner i samlet honorar.

I tillegg vil den nye toppsjefen Birger Steen, som ble ansatt i august, tjene 7 millioner kroner i året – før bonuser. Det er mer enn 2 millioner kroner mer enn konsernsjef Lars Christian Bacher i konkurrenten Morrow Batteries tjener.

– Som et børsnotert selskap på NYSE med internasjonale medarbeidere fra mer enn 30 land er vårt mål å være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende i ethvert marked vi opererer i. Både ledelseskompensasjon og styrehonorarer i Freyr er på nivå med eller under sammenliknbare selskaper på NYSE, sier Haugan som tidligere har ledet både Kværner og Aker Energy. 

Stupte på Børsen

Freyr har hatt en katastrofal uke på børsen, og har stupt ned nesten 60 prosent etter at selskapet la frem tallene for tredje kvartal. 

I kvartalsrapporten skriver Freyr at selskapet planlegger å minimere investeringene i batterifabrikken Giga Arctic i Mo i Rana i 2024. Freyr har frem til å nå investert 4 milliarder kroner i anlegget, men investeringskuttene gjøres for å muliggjøre teknologiutvikling ved kundekvalifiseringsfabrikken.

Freyr hevder i rapporten at rammebetingelsene for å drive med batteriproduksjon er langt bedre i USA og Canada enn i Europa og Norge.

«Norge og Europa har foreløpig ikke kommet med et konkurransedyktig tilsvar til amerikanernes Inflation Reduction Act (IRA), eller tilsvarende insentiver fra Canada,» står det om investeringskuttet i Giga Arctic-prosjektet.

Freyr planlegger en ekstraordinær generalforsamling 15. desember for å flytte hovedkontoret fra Luxembourg til USA. 

Det ble også rapportert et tap på 9,8 millioner dollar i kvartalet, tilsvarende 110 millioner kroner, og det ble opplyst at kontantbeholdningen ventes å bli redusert fra 328 til 250 millioner dollar i løpet av fjerde kvartal. Dermed forventer Freyr å bruke rett over 870 millioner kroner i løpet av inneværende kvartal.