<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Subsea 7 venter kraftig resultatvekst

Subsea 7 leverte resultater omtrent som ventet i tredje kvartal. Selskapet venter kraftig resultatvekst neste år.

Publisert 16. nov. 2023 kl. 08.03
Oppdatert 16. nov. 2023 klokken 14.39
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 534 ord
HØYERE MARGINER: Subsea 7-sjef John Evans kan vise til bedre topp- og bunnlinje, og det skal bli bedre. FOTO: Iván Kverme

 

– Anbudsaktiviteten innen både subsea og havvind ligger fortsatt på et høyt nivå, noe som øker vår visibilitet utover 2025 og underbygger vårt syn om en vedvarende oppgangskonjunktur inn i siste del av dette tiåret, sa konsernsjef John Evans da han presenterte Subsea 7s resultater torsdag.

Undervannsentreprenøren, hvor Kristian Siem er en stor eier, kunne vise til en resultatforbedring som var marginalt større enn ventet i årets tredje kvartal, og holder fast på guidingen for 2023.

Selskapet la imidlertid frem et optimistisk syn på 2024 og perioden fremover.

Neste år venter Subsea 7 å få inntekter på mellom 6 og 6,5 milliarder dollar, mens driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ventes til mellom 950 millioner og 1 milliard dollar. Det tilsvarer en margin på nærmere 15 prosent.

Dette er kraftig opp i forhold til det som ventes i år, og det skal stige videre. 

Selskapet opplyser at det nå er begynt å jobbe med kontrakter som har høyere marginer enn det som har vært tilfelle i kontraktene som ble tildelt i nedgangsperioden.

– Kontraktstildelinger som nylig er gjort, og den høye anbudsaktiviteten, gir støtte til en EBITDA-margin på 15–20 prosent, hvor det vil ligge i øvre halvdel av intervallet i 2025, sier Evans.

Samtidig ventes investeringene å komme litt ned.

– Derfor venter vi en kraftig økning i fri kontantstrøm i 2024, noe som gjør at vi kan fortsette å gi avkastning til aksjonærene, sier konsernsjefen.

Vil øke flåten

For fremtiden ser lys ut for Subsea 7. 

Selskapet byr på subseaprosjekter for 21 milliarder dollar, og prisene som det kan ta av kundene øker jevnt og trutt.

– Ordreboken gir god visibilitet i 2024 og 2025, og budaktiviteten tilsier at ordreboken vil vokse. Vi er komfortabel i troen på at vi vil levere sterke marginer de kommende årene. Vi ser at prisene blir stadig bedre i det vi får av kontrakter, forklarer Subsea 7-sjefen. 

Han legger til at det er planer om å øke flåten de kommende månedene, ved å innbefrakte skip.

Subsea 7

(Mill. USD) 3. kv./23 3. kv./22
Driftsinntekter 1.578 1.404
Driftsresultat 64 53
Resultat før skatt 47 27
Resultat etter skatt 36 0

3. kvartal marginalt bedre 

Subsea 7, som er blant de 20 største selskapene på Oslo Børs med en børsverdi på 46 milliarder kroner, hadde inntekter på 1.578 millioner dollar i årets tredje kvartal. Selskapet fikk en EBITDA på 201 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på 13 prosent.

På forhånd var det ventet inntekter på 1.515 millioner dollar og en EBITDA på 202 millioner, ifølge estimater som selskapet selv hadde hentet inn fra analytikere.

Nettoresultatet ble 36 millioner dollar, og var ventet til 31 millioner.

Selskapet hadde en ordreinngang på 2,1 milliarder dollar i kvartalet, noe som tilsvarer en såkalt book-to-bill på 1,3. Det betyr at ordreboken vokser. 

Ved utgangen av kvartalet var ordreboken på 10,8 milliarder dollar. Av dette skal arbeid for 4,8 milliarder utføres i 2024, noe er 51 prosent høyere enn tilsvarende posisjon i fjor.

Subsea 7 hadde en fri kontantstrøm på 223 millioner dollar i kvartalet, noe som har resultert i at selskapet nå har kontanter og kontantekvivalenter for 530 millioner dollar. 

Nettogjelden inklusive leasingforpliktelser er på 606 millioner dollar. Eksklusive leasing er nettogjelden på 196 millioner.