<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bruker milliarder på karbonfangst og -lagring

Yara vil transportere 12 millioner tonn CO2 fra Nederland til lagring under havbunnen i Norge, gjennom en nylig inngått avtale med Northern Lights, en leverandør av CO2-transport og lagring.

Publisert 20. nov. 2023 kl. 09.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 195 ord
AVTALE: Yara skal fange og lagre 12 millioner tonn CO2 fra et anlegg i Nederland. Foto: Yara

Yaras ambisjon er å redusere årlige CO2-utslipp med 800.000 tonn fra ammoniakkproduksjonen ved Yara Sluiskil i Nederland. Selskapet planlegger å bruker 200 millioner euro, tilsvarende 2,4 milliarder kroner, på prosjektet.

– Denne kommersielle avtalen gir oss muligheten til å ytterligere utnytte kapasiteten på lagringsstedet vårt under Nordsjøen. Det bekrefter det kommersielle potensialet for CCS (Karbonfangst og lagring red.anm.) og viser at markedet for transport og lagring av CO2 utvikler seg raskt, sier Børre Jacobsen, adm. direktør i Northern Lights.

CO2-en vil bli fraktet av Northern Lights til permanent lagring på den norske kontinentalsokkelen, hele 2,6 kilometer under havbunnen. Oppstarten for prosjektet er forventet i 2025, med en planlagt varighet på 15 år. 

12 millioner på 15 år

De 800.000 tonnene CO2 som Yara planlegger å redusere, utgjør 0,5 prosent av de samlede årlige utslippene i Nederland. I løpet av de neste 15 årene forventes Yara å fjerne omtrent 12 millioner tonn CO2 fra produksjonen ved Sluiskil.

– Siden 1990 har Yara Sluiskil kuttet 3,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr. år fra ammoniakk- og gjødselproduksjonen, samtidig som produksjonen nesten har doblet seg. Nå fortsetter vi med å redusere en av de største utslippspunktene i Nederland, sier Michael Schlaug, visepresident i Yara Nederland.