<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Strømselskapene nordmenn er mest fornøyd med

Strømleverandøren NTE gjør et bykst og scorer høyest blant kundetilfredshet i EPSIs nye undersøkelse. Nederst kommer NorgesEnergi, hvor kundene etterspør mer relevant informasjon fra selskapet.

Publisert 20. nov. 2023 kl. 10.22
Oppdatert 20. nov. 2023 klokken 11.49
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 912 ord
STABILT: Strømprisene er vesentlig lavere i år enn tilsvarende periode i fjor, men kundetilfredsheten holder seg likevel stabil.  Foto: Iván Kverme

I 2022 nådde strømprisene historisk høye nivåer over nesten hele landet. Dette førte til at det ble et enormt stort fokus på strømprisene i pressen og i hjemmene blant folk. I høst har derimot prisene holdt seg langt lavere enn i fjor, viser tall fra SSB. 

– Energikrisen vi så i fjor tvang strømforbrukerne til å sette seg skikkelig inn i sitt kundeforhold, og strøm ble en snakkis rundt om i de norske hjem, sier Fredrik Høst, daglig Leder i EPSI Norge.

– I år derimot, parallelt med at prisene har falt, er det færre av oss som tenker på strømpriser og strømavtaler, og det store strømengasjementet har avtatt, legger han til. 

EPSI Rating la mandag frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med strømselskapene i Norge. Studien, som er den 14. studien i rekken, baserer seg på dybdeintervjuer med nesten 3.000 personer og bedrifter rundt om i Norge.

Stabil tilfredshet

Årets undersøkelse viser at privatkundene i snitt er omtrent like tilfredse som på samme tid i fjor, tross for at prisene har falt. Lojaliteten ligger også på stedet hvil, og som i fjor så svarer hver femte strømkunde at de vurderer å bytte strømleverandør.

De senere årenes diskusjoner rundt ugunstige strømavtaler og høye strømpriser har ført til at flere har satt seg inn i og tatt kontroll over sin egen situasjon og forbruk. Og i årets undersøkelse svarer de fleste at de vet hva slags strømavtale de har. 

– 9 av 10 vet hvilken strømavtale de har, noe som er tydelig høyere enn for bare noen år tilbake. Dette vitner om at bevisstheten rundt kundeforholdet er god, sier Sindre Brochmann, senior forretningsutvikler i EPSI Norge.

Ifølge Brochmann viser også analysen at kundene i større grad enn tidligere opplever at strømavtalen de har passer deres behov.

– Noe som naturligvis er positivt for kundetilfredsheten, sier han. 

Mest fornøyde med NTE

I årets studie er det NTE som kommer best ut når det gjelder kundetilfredshet. NTE er også selskapet som kan skilte med den største forbedringen fra i fjor.

– Kundene til NTE opplever at strømavtalene deres er mer attraktive og mer konkurransedyktig på pris enn hva tilfellet var i fjor, og samlet sett framstår NTE som et pålitelig strømselskap det er enkelt å forholde seg til, sier Høst i EPSI Norge.

I motsatt ende av skalaen finner man NorgesEnergi. Selv om dette er det første året hvor selskapet scorer dårligst i EPSI-undersøkelsen, har de vært blant selskapene som har scoret dårligst på kundetilfredshet de siste fem årene. 

– Nederst i årets undersøkelse finner vi NorgesEnergi. Mange kunder hos NorgesEnergi svarer at de er usikre på om strømavtalen de har i dag er den rette for dem og etterspør mer relevant kommunikasjon fra selskapet, forklarer Brochmann.

Kundetilfredshet - Strømselskaper privatmarked

Selskap Score
NTE 72,7
Tibber 72,4
Ishavskraft 70,9
Øvrige leverandører 70,0
Gudbrandsdal Energi 69,7
Lyse 67,8
Å Strøm 66,1
Fjordkraft 65,3
Fortum 63,4
NorgesEnergi 61,7
Bransjen 67,1
Kilde: EPSI Norge

Mer fornøyde bedriftskunder

I undersøkelsen kommer det også frem at mens privatkundene er like tilfredse som i fjor, stiger tilfredsheten blant bedriftene. 

En kundetilfredshetscore på 65,9 markerer et tydelig løft fra fjoråret, hvor målingen var på sitt svakeste nivå i undersøkelsens historie da kundetilfredshetscoren endte på 62,4. En score på 65,9 er likevel ikke den tredje laveste scoren noensinne. Blant privatkundene endte scoren på 67,1, som er den fjerde laveste scoren som EPSI har målt. 

Blant bedriftskundene er det gruppen «øvrige leverandører» som kommer ut på topp i årets måling. Dette er en gruppe bestående av en mengde ulike kraftselskaper. 

Noe av det som trakk mest opp blant bedriftene, var Fortum som fikk en score på 62,7, opp fra 53,1.

– Selv om vi har et stykke igjen er det samtidig gledelig å se en positiv utvikling fra forrige års undersøkelse, spesielt blant våre bedriftskunder, og denne trenden med økende tilfredshet reflekteres også i kundeundersøkelsene vi selv regelmessig gjennomfører, sier kommunikasjonssjef Kristian Myrseth i Fortum til Finansavisen.

Kundetilfredshet - Strømselskaper bedriftsmarked

SelskapScore
Øvrige leverandører69,7
NTE68,4
Entelios67,1
Lyse66,0
Fortum62,7
Fjordkraft60,5
Bransjen65,9
KILDE: EPSI Norge

Fjorkraft på bunn

På bunn finner man Fjordkraft, som har slitt med kundetilfredshet etter at selskapets omdømme fikk en knekk for et par år siden.

– Mens Fortum gjør et solid byks fremover, ligger tilfredsheten på stedet hvil for Fjordkraft sin del. Kundene til Fjordkraft opplever at strømavtalene har blitt bedre, men etterspør mer oppfølging og informasjon, og totalt sett framstår Fjordkraft som mindre kundeorientert enn sine konkurrenter, sier Høst.

Hos Fjordkraft er de skuffet over plasseringen, men mener at en viktig faktor for det er at deres kundebase hovedsakelig ligger i Sør-Norge. 

– Vi skulle helt klart ønske at vi var høyere på listen, og det er noe vi jobber for hver eneste dag. Vi registrerer at strømleverandørene som går frem sammenlignet med fjorårets undersøkelse, har hele eller størstedelen av kundebasen i de to nordligste prisområdene. De har dermed i stor grad vært forskånet for de svært høye og svingende strømprisene vi har opplevd i Sør-Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Jon V. Eikeland i Fjordkraft til Finansavisen.

– Det samme gjelder for Fjordkraft bedrift: Vi har mål om å levere bedre enn det vi gjør i denne undersøkelsen og er naturligvis ikke fornøyd med årets plassering, legger han til.

Undersøkelsen viser også i år at det er tydelige forskjeller mellom bedrifter som bruker mye strøm og de med et relativt lavt strømforbruk. Kraftleverandørene har spesielt gode kunderelasjoner til bedrifter som bruker mer enn 1 GWh årlig.