<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Finansposter ga minus for Golden Energy

Golden Energy Offshore Services opplever et sterkt offshoremarked, men finansposter ga kraftig minus i regnskapet.

Publisert 21. nov. 2023 kl. 09.39
Oppdatert 21. nov. 2023 klokken 10.53
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 296 ord
ØKER FLÅTEN: Golden Offshore-sjef Per Ivar Fagervoll mer enn dobler flåten etter å ha kjøpt skip fra Vroon. FOTO: GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES

 

Golden Energy Offshore Services hadde en såkalt T/C-ekvivalent inntjening på sine skip på 197.000 kroner pr. dag i tredje kvartal.

Konsernet hadde samlede Inntekter på 52,8 millioner kroner og et driftsresultat på 8,8 millioner i kvartalet. Det er ned fra et driftsresultat på 108 millioner kroner for et år siden, da selskapet reverserte tidligere nedskrivninger på 110 millioner.

«De samlede inntektene hittil i år har økt betydelig sammenlignet med samme periode i 2022, hovedsakelig som følge av et et sterkere underliggende marked og høy utnyttelse,» skriver selskapet i kvartalsrapporten som ble publisert sent mandag kveld.

Finanspostene var negative med 58 millioner, noe som hovedsakelig er knyttet til finansiering av skipene som ble kjøpt i kvartalet, samt negativ valutakursutvikling. Dermed havnet det regnskapsmessige resultatet kraftig i minus.

Golden Energy Offshore Services

(Mill. kr)3.kv/233.kv/22
Driftsinntekter52,853,0
Driftsresultat8,8107,9
Resultat før skatt−49,536,0
Resultat etter skatt−49,536,0

Øker flåten

I september inngikk selskapet en avtale om å kjøpe fire plattformforsyningsskip (PSV) og et subsea støtteskip (SSV) fra nederlandske Vroon for 94 millioner dollar.

Sistnevnte er avtalt solgt videre med en gevinst.

I kvartalet ble det også inngått sale-leasback-avtaler for de to PSV-ene «Energy Empress» og «Energy Duchess».

Tidligere i år gjennomførte Golden Energy Offshore Services (GEOS) en emisjon med et bruttoproveny på 359 millioner kroner som skal dekke egenkapitalandelen av skipskjøpet, og det har fått på plass gjeldsfasiliteter.

– Med provenyet fra den rettede emisjonen og den nye finansieringsfasiliteten, er GEOS tilstrekkelig kapitalisert for flåteoppkjøpet fra Vroon. Vi eier og driver en av de yngste flåtene i bransjen og er posisjonert for fremtidig vekst. Markedet fortsetter å forbedre seg i flere regioner, og flåten vår er i en attraktiv posisjon for flere forretningsmuligheter, sier Golden Offshore-sjef Per Ivar Fagervoll i kvartalsrapporten.

Han venter at skipene vil klare å oppnå høyere begraktningsinntekter fremover, og ser også en økning i skipsverdiene.