<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sveaas vurderer søksmål etter Solstad-restrukturering

– En av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sier Christen Sveaas, som går knallhardt ut mot Kjell Inge Røkke.

Publisert 7. des. 2023 kl. 09.32
Oppdatert 7. des. 2023 klokken 11.24
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 892 ord
REAGERER: Kistefos-styreleder Christen Sveaas krever ekstraordinær generalforsamling for å vurdere søksmål mot styret i Solstad Offshore, og styreleder og daglige ledere i henholdsvis Aker Capital og AMSC. Foto: Iván Kverme

 

Kistefos-styreleder Christen Sveaas krever ekstraordinær generalforsamling for å vurdere søksmål mot styret i Solstad Offshore, og styreledere og daglige ledere i Kjell Inge Røkke-selskapene Aker Capital og AMSC.

Bakgrunnen for kravet er den omfattende – og kritiserte – restruktureringsplanen for Solstad Offshore, som ble kjent i oktober. Kistefos eier nær 15 prosent av rederiet, og var ikke involvert i planen.

«Planen innebærer en direkte overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore tappes for 4-6 milliarder kroner. Om man tar hensyn til fremtidig inntjening og verdistigning på flåten kan dette over tid muligens dreie seg om så mye som 10 milliarder kroner», heter det i en pressemelding fra Kistefos.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sier styreleder Christen Sveaas i Kistefos, og begrunner:

– Restruktureringsplanen innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og beriker Aker på aksjonærfellesskapets bekostning. 

Solstad Offshore bekrefter i en børsmelding den ekstraordinære generalforsamlingen vil finne sted.

«Datoen for generalforsamlingen vil bli kommunisert separat. Styret vil komme tilbake med sin vurdering av saken», skriver selskapet.

Omstridt plan

23. oktober ble det klart at Solstad Offshore hadde fått på plass en etterlengtet refinansieringsløsning for selskapets flåtelån på drøyt 11 milliarder kroner. 

Kapitalen som trengs skal hentes i et nytt selskap, Solstad Newco, som er planlagt børsnotert innen tolv måneder etter avtalen sluttføres. Der får dagens børsnoterte Solstad-rederi får en eierandel på 27,3 prosent og rett til å tegne aksjer som kan gi ytterligere 13,6 prosent. 

GJELDSTYNGET: Adm. direktør Lars Peder Solstad i Solstad Offshore mener restruktureringsløsningen er «veldig god» for rederiet. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Resten, rundt 60 prosent, vil Aker-systemet eie. Kjell Inge Røkkes Aker bidrar med minst 2,25 milliarder i friske penger. Samtidig går det Aker-dominerte rederiet AMSC inn med skipet «Normand Maximus» – verdsatt til 1 milliard kroner – med oppgjør i aksjer.

– Kistefos mener restruktureringsplanen er et brudd på integritet og moral og et klart brudd på normal markedspraksis. Dette må de ansvarlige for planen erstatte. Kistefos ønsker å finne en løsning som likebehandler alle aksjonærer, noe sittende styre ettertrykkelig har demonstrert at de ikke gjør, sier Sveaas.

Han mener at ved likebehandling av aksjonærer skulle de øvrige aksjonærene hatt anledning til å tegne seg for 77,1 prosent av emisjonen, som er på totalt 4 milliarder. Nå får de kun anledning til å tegne seg for 13,6 prosent, eller 750 millioner kroner.

Harald Espedal, styreleder i Solstad Offshore, sier han har ingen kommentar til saken.

Skal vurdere søksmål

Kistefos eier i dag 14,97 prosent av aksjene i Solstad Offshore, og har derfor mulighet til å kreve ekstraordinær generalforsamling. Der ønsker det Sveaas-kontrollerte investeringsselskapet at generalforsamlingen skal ta stilling til et erstatningssøksmål mot de ansvarlige bak restruktureringsplanen.

«Disse er styremedlemmene i Solstad Offshore, daglig leder i Solstad Offshore, og styreleder og daglige ledere i henholdsvis Aker Capital og AMSC. Disse partene vil være inhabile i en avstemning over et søksmål mot dem selv og vil derfor ikke kunne avgi stemme i saken», står det.

Generalforsamlingen etablerer et settestyre i Solstad Offshore som vil håndtere alle forhold knyttet til søksmålet, opplyses det videre.

Sveaas er ikke den eneste som har reagert på restruktureringsplanen. I et brev til Finanstilsynet har småaksjonær Bjarte Brønmo også gått hardt ut mot Solstad Offshore.

Han mener restruktureringsplanen er til stor fordel for Aker – hovedeieren i Solstad Offshore – på bekostning av de mindre aksjonærene.

«Aker-systemet sitt forslag om å flytte hoveddelen av den kostbare flåten over i et nytt selskap der andre aksjonærer får ekstremt kraftig redusert sin mulighet til å opprettholde sin eierandel, bryter med forutsetninger om likebehandling», skrev Brønmo i brevet.

TAR KJEMPEJAFS: Kjell Inge Røkke tar størsteparten av emisjonen i Solstad Offshore. Foto: Iván Kverme

Solstad-aksjen stupte 17,7 prosent da restruktureringsplanen ble kjent. Hittil i 2023 er fallet på omtrent 25 prosent.

Reagerer på mangelfull kommunikasjon

Konsernsjef Bengt A. Rem i Kistefos reagerer også på at planen for å restrukturere Solstad Offshores gjeld ble lagt uten at andre aksjonærer var involvert eller informert.

– Vi har ikke mottatt noen forklaring på hvorfor Aker valgte å refinansiere gjelden på bakrommet, i stedet for å snakke med andre aksjonærer. Kistefos og andre store aksjonærer har gjentatte ganger henvendt seg for å bidra til refinansieringsløsninger, men er blitt blankt avvist, sier Rem.

– Vi har heller ikke fått noen forklaring på hvorfor ikke alle aksjonærene i Solstad Offshore inviteres til å tegne seg for tilsvarende andeler i Solstad Maritime som de nå har aksjer i Solstad Offshore. Etter vårt syn er det ingen omstendigheter som kan rettferdiggjøre en slik verdioverføring og forskjellsbehandling. Det hadde vært uproblematisk å strukturere emisjonen på en måte som likebehandler aksjonærene, legger han til.

– En skamplett for Oslo Børs

Også Solstad Offshore som selskap blir skadelidende i denne restruktureringsplanen, sier Sveaas. Han mener selskapet fremstår som ribbet for at det alt vesentligste av sin virksomhet, uten at det gis tilfredsstillende kompensasjon. 

«Den flåten som Solstad Offshore målrettet gjennom en årrekke har bygget opp ved kjøp og konsolideringer i bransjen, blir nå fratatt selskapet. Dette må forventes å gi store negative forretningsog markedsmessige virkninger for Solstad Offshore, utover verdioverføringen til Aker», står det.

– Det er en skamplett for Oslo Børs og Norge som investeringsland at en dominerende aktør som Aker tillates å forskjellsbehandle og mishandle medaksjonærer. Vi skjønner ikke hvorfor styret i Solstad har latt seg villede av Aker til å mishandle aksjonærer gjennom en så skitten transaksjon, sier Sveaas.