<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ser noe høyere oljeetterspørsel

Oljekartellet Opec venter en global oljeetterspørsel på 104,36 millioner fat pr. dag i 2024, noe høyere enn estimatene i oktober.

Publisert 13. des. 2023
Oppdatert 13. des. 2023
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 157 ord
FØLGER MED: Opec gjør få justeringer av estimatene for etterspørselen etter olje neste år. Her Opec-sjef Haitham al-Ghais. Foto: Bloomberg

Opec venter en global oljeetterspørsel på 104,36 millioner fat pr. dag i 2024, ifølge månedsrapporten fra gruppen. Anslaget tilsvarer en etterspørselsvekst på 2,25 millioner fat på årsbasis, fra en ventet global oljeetterspørsel i 2023 på 102,11 millioner fat pr. dag. 

Etterspørselen etter Opec-olje er ventet å bli på 29,89 millioner fat pr. dag, mot 29,88 millioner fat pr. dag som anslått i forrige månedsrapport.

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 13 Opec-landene var 27,837 millioner fat pr. dag i november, opp fra 27,895 millioner fat pr. dag måneden før.

Gruppen trekker i rapporten frem at oljeprisene har sett en betydelig nedgang i november, med Opecs referansekurv (ORB) ned 7,5 prosent til et gjennomsnitt på 84,92 dollar pr. fat. Både ICE Brent og NYMEX WTI-terminkontraktene så betydelige fall, og markedet ble mer volatilt med en svekkelse i terminkontraktenes struktur. Denne nedgangen ble forsterket av at hedgefond og andre investorer reduserte sine optimistiske posisjoner i oljemarkedet, heter det i rapporten.