<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Alle utslippsfrie kilder må utredes

Å vende ryggen til kjernekraft, uten kunnskapsunderlag, medfører risiko for Norges fremtid, skriver interimsstyret i Norske kjernekraftkommuner.

  Publisert 5. jan. 2024 kl. 13.40
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 419 ord
  MYE ENERGI, LITE CO2: De overnasjonale institusjonene med høyest legitimitet forteller oss at kjernekraftteknologien er det viktigste virkemiddelet mot den globale klimakrisen, skriver Norske kjernekraftkommuner. Foto: Dreamstime

  Debattinnlegg: Interimsstyret i Norske kjernekraftkommuner

  Energikonsulenten Jarand Rystad sa i podcasten til Fornybar Norge at «Ingenting vil være bedre enn om man klarer å utvikle en kjernekraftteknologi om ti år som kan levere strøm til en konkurransedyktig pris». Norske kjernekraftkommuner er helt enig!

  Vi er derimot uenig med Rystad i at vi skal vente i årevis på at andre land har bevist at teknologien fungerer før vi skal forberede oss. Lettvannsreaktorer er kjent og utprøvd teknologi. Små modulære reaktorer vil derfor bli en realitet som revolusjonerer energisituasjonen globalt. De overnasjonale institusjonene med høyest legitimitet forteller oss at kjernekraftteknologien er det viktigste virkemiddelet mot den globale klimakrisen. Det er å forlede det norske folk å si at dette er noe vi skal se an i 15 år.

  Vi som er lokale folkevalgte, ordførere i demokratiets førstelinje, har tro på at det fortsatt skal være de folkevalgte som bestemmer i dette landet, på bakgrunn av ansvarlighet for landets fremtid, og ikke det konsulentene tror og synser

  Norske kjernekraftkommuner vil gjøre det motsatte av å forlede, vi vil at det skal opplyses om mulighetene som ligger i kjernekraft. For det første trenger vi alle ikke-fossile kilder i energimiksen for å nå klimamålene for 2050 og etter. For det andre trenger vi å fordoble energiproduksjonen mot 2050 for å sikre nok og rimelig kraft til innbyggere og næringsliv. For det tredje medfører FNs naturavtale at Norge skal restituere 30 prosent av allerede ødelagt natur. Det betyr at vi må være effektive i arealbruken. Det må dokumenteres om Norge kan klare alt dette uten å ta i bruk kjernekraft.

  Jarand Rystad peker anslagsvis på 2040 som realistisk for ny kjernekraftteknologi i Norge. Det synes vi er et flott mål. Men norske politikere vet at 2040 (og 2050, for så vidt) er «i morra». Det betyr at Norge må forberede seg ved å få frem fakta om alle kilder og deretter håndtere utfordringene vi har, og de som fremtiden bringer. Å vende ryggen til kjernekraft, uten kunnskapsunderlag, vil være en unnfallende politisk linje som medfører risiko for Norges fremtid. Derfor mener Norske kjernekraftkommuner at regjeringen i 2024 må stimulere forskningsinstitusjonene til å fremskaffe fakta, for å unngå suboptimale klima- og energibeslutninger.

  Vi som er lokale folkevalgte, ordførere i demokratiets førstelinje, har tro på at det fortsatt skal være de folkevalgte som bestemmer i dette landet, på bakgrunn av ansvarlighet for landets fremtid, og ikke det konsulentene tror og synser.

  Interimsstyret i Norske kjernekraftkommuner:

  Fredrik Holm

  Halden kommune

  Hanne Berit Brekken

  Aure kommune

  Tor-Erik Labahå

  Vardø kommune

  Rune Edvardsen

  Narvik kommune

  Marit L. Sandvik

  Heim kommune

  Trond Ingebrigtsen

  Porsgrunn kommune