<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Fortsatt kontakt mellom partene

Første del av refinansieringen i Solstad Offshore er gjennomført, men dialogen med aksjonærene fortsetter.

Publisert 16. jan. 2024 kl. 12.57
Oppdatert 16. jan. 2024 klokken 16.26
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 581 ord
– GOD LØSNING: Styreleder Harald Espedal i Solstad Offshore. Foto: Lars Brænden Schram

 

– Nå har vi gjennomført den delen som innebærer kapital inn fra Aker, Maximus-transaksjonen, vi har innfridd gjelden og trekt opp ny gjeld med DNB og Eksfin. Det som gjenstår er medaksjonær-transjen, sier konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore til Finansavisen.

– Det er fortsatt kontakt mellom partene, legger han til.

I en børsmelding tirsdag opplyser Solstad Offshore at selskapet har gjennomført refinansieringen i nyopprettede Solstad Maritime som det ble presentert i oktober.

Avtalen refinansierer Solstads sikrede gjeld på 11,4 milliarder dollar som forfaller ved utgangen av første kvartal, og gir et utsatt forfall av restkravet på 1,8 milliarder kroner fra refinansieringen i 2020.

– Har kommet innspill

I den omstridte planen vil Aker ta størsteparten av emisjonen i det nyopprettede selskapet. Kjell Inge Røkkes Aker bidrar med minst 2,25 milliarder i friske penger, samtidig som det Aker-dominerte rederiet AMSC inn med skipet «Normand Maximus» – verdsatt til 1 milliard kroner – med oppgjør i aksjer.

Dagens børsnoterte Solstad-rederi får en eierandel på kun 27,3 prosent, der aksjonærene også får en rett til å tegne aksjer for inntil 750 millioner kroner som kan gi ytterligere 13,6 prosent. 

For hver aksje som eies i Solstad Offshore, vil aksjonærene få en rett til å tegne seg for én aksje i det nye selskapet til en tegningskurs på 11,82 kroner pr. aksje. Emisjonen er forventet gjennomført i løpet av andre kvartal.

– FORTSATT DIALOG: Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Er det størrelsen på emisjonen som er gjenstand for fortsatt diskusjon?

– Vi har hele tiden lagt til grunn en medaksjonær-transje på 750 millioner kroner, så det er ikke helt unaturlig å diskutere størrelsen på den, sier Solstad.

Han ønsker derimot ikke å si om det har vært diskutert andre punkter i refinansieringsforslaget.

– Det har kommet innspill fra aksjonærene som er offentlig kjent, og som selskap ønsker vi en slik dialog velkommen.

– Pågående dialog

Kistefos-sjef Christen Sveaas har mildt sagt uttrykt seg kritisk til refinansieringen i Solstad Offshore, og har blant annet kalt den «en av de mest grisete transaksjonene på Oslo Børs». På det tidspunktet eide Kistefos rundt 15 prosent av selskapet, og mente aksjonærene ikke ble behandlet likt i prosessen.

I desember krevde Kistefos ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et søksmål mot blant andre Solstad Offshore-styret.

«Behandlingen av Kistefos' krav om generalforsamling er i samråd med Kistefos stilt i bero inntil videre for å fasilitere pågående dialog mellom Aker Capital, AMSC, Kistefos og selskapet», skriver styret i Solstad Offshore i en redegjørelse til aksjonærene tirsdag.

– God løsning for selskapet

I brevet til aksjonærene skriver Solstad-styret at «avtalene gir en fullstendig løsning av konsernets finansielle utfordringer». Styreleder Harald Espedal sier igjen at dette er det beste tilgjengelige alternativet.

– Jeg kan ikke understreke sterkt nok at ingen aksjonær eller andre tredjeparter så langt har presentert en fullfinansiert alternativ løsning for Solstad Groups finansieringsbehov på 13,2 milliarder kroner som forfaller om to og en halv måned. I tillegg har markedet bekreftet at dette er en god løsning for selskapet, kommenterer han i børsmeldingen.

I aksjonærbrevet skriver Solstad-styret at det i oktober mottok en henvendelse fra en aksjonær som indikerte at en gruppe av aksjonærer kunne stille med 1 milliard kroner i egenkapital, forutsatt at selskapet selv løste det gjenværende behovet for finansiering. 

«(Det) var dermed uforpliktende. Videre, selv om 1 milliard kroner ble tilført som egenkapital, var fremdeles 12,2 milliarder (inkludert Maximus-kravet) uløst», står det i brevet til aksjonærene.