<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

All-time high for Scatec

Scatec leverte tidenes høyeste inntekter i 2023, og ser veldig lyst på fremtiden. Selskapet legger også ut et obligasjonslån.

Publisert 07:02 26. jan. 2024
Oppdatert 07:48 26. jan. 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 496 ord
LA FREM TALL: Scatec, ledet av Terje Pilskog. Foto: Iván Kverme

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Scatec melder om proporsjonale inntekter på 1.678 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 1.765 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Proporsjonalt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 808 millioner kroner, opp fra 786 millioner kroner.

Konsensus sammenstilt av selskapet pekte mot proporsjonalt EBITDA på 693 millioner og proporsjonale inntekter på 1.480 millioner kroner.

Inntekter på «all-time high»

For helåret 2023 kom proporsjonale inntekter inn på «all-time high» 12,7 milliarder kroner, opp fra 5,1 milliarder kroner året før. Proporsjonal EBITDA steg fra 2,6 til 3,8 milliarder kroner, drevet av høy byggeaktivitet.

– EBITDA fra våre driftsaktiva nådde 3,2 milliarder kroner i 2023 og vi genererte 3,6 TWh rene energi uten nedetid, mens våre kraftanlegg bidro til å unngå utslipp av drivhusgasser på 3,9 millioner tonn, sier konsernsjef Terje Pilskog i en kommentar.

Scatec genererte i fjerde kvartal en proporsjonal kraftproduksjon på 811 GWh, ned fra 979 GWh i samme periode året før. Inntektene var omtrent uendret på 1.034 millioner kroner, mens EBITDA gikk fra 793 til 821 millioner kroner.

Scatec venter EBITDA fra kraftproduksjonen på 3.400-3.700 millioner kroner i 2024, fra en proporsjonal kraftproduksjon på 4.200-4.600 GWh. I første kvartal ventes den proporsjonale kraftproduksjonen til 8-900 GWh.

To prosjekter snart ferdig

Pilskog peker videre på at fullføringen av Kenhardt-prosjektet i Sør-Afrika vil bli fulgt opp byggeprosjekter i både Brasil og Pakistan som nå nærmer seg målstreken. 

– Totalt har disse prosjektene generert «all-time high» D&C-inntekter på 8,2 milliarder kroner i 2023, med en gjennomsnittlig bruttomargin på solide 12 prosent, fortsetter han.

Konsolidert kom inntektene inn på 1.624 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 993 millioner i tilsvarende periode året før og ventet 1.228 millioner kroner. Driftsresultatet steg fra 458 til 1.103 millioner kroner, mot ventet 699 millioner kroner.

Prosjektoppdateringen viser at Scatec ved utgangen av fjerde kvartal 2023 hadde en ordrereserve på 876 MW, mot 1.013 MW ved utgangen av kvartalet før.

Selskapet har nå 11.091 MW i sin «prosjekt-pipeline», mot 10.184 MW ved utgangen av kvartalet før.

690 MW er nå under bygging, mot 1.254 MW ved utgangen av tredje kvartal. 3.549 MW er nå i drift, mot 3.124 MW ved utgangen av kvartalet før.

Ser lyst på fremtiden

Scatec skriver i rapporten at selskapet fortsetter å se sterk langsiktig etterspørsel etter fornybar energi og spesielt attraktive muligheter ettersom komponentprisene faller.

– Utsiktene for fornybar energi har fortsatt å styrke seg, med betydelig prisfall på både solcellemoduler og batterier i fjor. Reduksjonen er drevet av betydelig oppskalering av kapasitet, teknologiutvikling og innovasjon. Fornybar energi er mer konkurransedyktig enn noensinne, noe som spesielt er tilfellet i våre fokusmarkeder, sier Pilskog.

Legger ut obligasjonslån

Ifølge en separat børsmelding vurderer Scatec utstedelse av et (ventet) fireårig obligasjonslån på 1.750 millioner kroner, eventuelt i form av en senior grønn og usikret obligasjon i et tilsvarende beløp i euro. 

DNB Markets, Nordea og SpareBank 1 Markets har fått mandat til å arrangere en rekke investormøter fra førstkommende mandag av.

Nettoprovenyet fra utstedelsen skal gå til såkalt «kvalifiserte» aktiviteter innenfor rammeverket for grønn finansiering.

Scatec (proporsjonalt regnskap)

(Mill. kr.)4.kv./234.kv./22
Driftsinntekter1.6781.765
EBITDA808786
Driftsresultat (EBIT)463469