<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Overgikk seg selv i fjor – venter ytterligere vekst

Archer avsluttet året bedre enn det oljeserviceselskapet selv hadde sett for seg. Det har stor tro på ytterligere vekst i 2024.

Publisert 26. jan. 2024 kl. 07.53
Oppdatert 26. jan. 2024 klokken 14.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 463 ord
SVÆRT POSITIV TIL 2024: Konsernsjef Dag Skindlo i Archer. Foto: Thomas Bjørnflaten

Den siste dagen i februar legger oljeserviceselskapet Archer frem resultatene for fjerde kvartal, men fredag kom selskapet med en markedsoppdatering der det meste av tall ble avdekket.

Oppdateringen viser at selskapet hadde god vekst i kvartalet og i fjoråret som helhet, og ledelsen er også svært positiv til 2024.

Likevel ble aksjen sendt ned på Oslo Børs. Fredag ettermiddag hadde den falt rundt 4 prosent. Det kan skyldes at aksjen har vært sterk den seneste tiden, med oppgang hver dag de fem foregående dagene. Til tross for nedgangen fredag, er aksjen opp mer enn 10 prosent på en uke.

Spår videre vekst

Archer venter å få inntekter på 305 millioner dollar og en justert EBITDA (resultat før av- og nedskrivninger) på 33,4 millioner dollar i kvartalet. Det er en økning på henholdsvis 15 og 14 prosent fra samme kvartal året før.

For hele 2023 venter selskapet at EBITDA vil stige med 36 prosent til 116,8 millioner dollar, og dermed ende over den øvre delen av det selskapet selv hadde anslått.

Økt aktivitet i samtlige divisjoner er årsaken til økningen, ifølge konsernsjef Dag Skindlo. Brønnservicedivisjonen alene hadde en vekst på 57 prosent i fjor.

Samtidig spår han videre oppgang, og han ser for seg en samlet EBITDA-vekst i 2024 på 15–20 prosent i forhold til fjoråret.

– Vi venter at markedsforholdene for våre tjenester vil fortsette å bedre seg, kommenterer Skindlo i oppdateringen.

Archer har nå 1,7 milliarder dollar i ordrereserve.

Gjelden skal videre ned

Flere meglerhus sendte ut notater etter at Archer publiserte sin markedsoppdatering. De peker på god vekst og at tallene var bedre enn ventet. De trekker også frem guidingen for 2024 som positiv.

«Bullish utsikter,» skriver Arctic Securities i sin oppdatering.

I løpet av 2023 ble Archers gjeldsgrad redusert fra 5,3 til 2,9. Konsernsjefen venter at selskapet vil klare å redusere denne ytterligere til 2,4–2,7 mot slutten av 2024.

– Markedsutsiktene for våre divisjoner er fortsatt positive, og vi er godt posisjonert til å dra nytte av denne veksten. Gjeldreduksjon vil fortsatt være sentralt for å skape ytterligere finansiell fleksibilitet i årene som kommer, sier Skindlo.

Bedring i Argentina

Archer, som har 4.800 ansatte, driver hovedsakelig med bore- og brønntjenester og plattformbemanning i Nordsjøen.

Selskapet har også en landriggvirksomhet i Argentina, som pleier å stå for drøyt 20 prosent av driftsresultatet. Argentina har imidlertid vært et ustabilt land og et usikkerhetsmoment.

Økt aktivitet og nylig inngåtte kontrakter gjør at Skindlo tror de skal klare en EBITDA-vekst på 15–20 prosent i år.

Tidligere denne uken meldte Archer at selskapet var tildelt kontrakter verdt 125 millioner dollar med Pan American Energy i Argentina.

– På grunn av den økonomiske ustabiliteten er Argentina utfordrende fra et eierskapsperspektiv. Olje- og gassaktiviteten i landet er imidlertid god, og den nye politiske ledelsen har uttrykt en klar intensjon om å øke bore- og produksjonsaktivitetene, sier konsernsjefen.