<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

EU legger opp til drastiske kutt av olje og gass

EU kan gå inn for å kutte bruken av fossile brensler som olje, gass og kull med 70 prosent fram til 2040.

Publisert 29. jan. 2024 kl. 12.57
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 134 ord
KUTT: Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: Kjetil Alsvik

Det går fram av et utkast til klimameldingen som EU-kommisjonen skal legge fram neste uke, skriver Energi & Klima.

Olje- og gasskuttet kan få store konsekvenser for norsk petroleumsindustri. Om lag 95 prosent av gassen Norge produserer i dag, går til Europa.

«Innen 2040 vil tilgangen på fossilt brensel til energibruk reduseres med mer enn 70 prosent sammenlignet med i dag», heter det i rapporten.

EU har vedtatt at unionen skal være klimanøytral i 2050. I 2030 skal utslippene være kuttet med 55 prosent.

Det viktigste i klimameldingen er et nytt klimamål for 2040. Ifølge utkastet går EU inn for et kutt på 90 prosent. Kommisjonens egne klimaeksperter har foreslått et kutt på mellom 90 og 95 prosent.

Å kutte 90 prosent vil uansett kreve enorme investeringer, blant annet i karbonfangst og -lagring (CCS).

Klimameldingen skal legges fram 6. februar.

NTB