<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nå skal det høstes i Borr Drilling

Med refinansieringen unnagjort, må Borr Drilling prestere og gi tilbake til aksjonærene, sier analytiker.

Publisert 22. feb. 2024 kl. 07.06
Oppdatert 22. feb. 2024 klokken 14.38
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 690 ord
TOPP- OG BUNNLINJEVEKST: Inntektene for Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling økte med 15 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Det går stadig bedre for riggselskapet Borr Drilling.

I fjerde kvartal hadde selskapet inntekter på 220,6 millioner dollar, noe som er en økning på 15 prosent sammenlignet med kvartalet før.

Forbedringen vises enda bedre i resultatene. Etter skatt satt selskapet igjen med 28,4 millioner dollar, mot 0,3 millioner i foregående kvartal.

– Resultatene i fjerde kvartal har vært sterke, sier Borr Drilling-sjef Patrick Schorn i kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag.

Det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet har som mål å betale kvartaslvise utbytter, og etter fjerde kvartal vil selskapet betale 0,05 dollar pr. aksje til sine aksjonærer. 

Det er det samme som det betalte etter tredje kvartal. I tillegg har selskapet et tilbakekjøpsprogram av aksjer.

Borr Drilling

 

(Mill. USD) 4.kv/23 4.kv/22
Driftsinntekter 220,6 148,6
Driftsresultat 80,7 29,5
Resultat før skatt 19,1 −18,5
Resultat etter skatt 28,4 −21,3

Opprettholder EBITDA-guiding

I løpet av 2023 sikret Borr Drilling seg kontrakter for 728 millioner dollar til en gjennomsnittlig rate på 161.000 dollar pr. dag. Ved utgangen av året hadde selskapet alle sine 22 leverte rigger på kontrakt, med en samlet ordrereserve på 1,75 milliarder dollar. For 2024 er 87 prosent av flåten dekket. Borr Drilling har to rigger som ikke er levert.

Borr Drilling-sjefen venter at driften vil forbedres ytterligere i 2024 etter hvert som flere rigger kommer i drift på høyere rater og bedre kontraktsbetingelser. 

Den globale flåteutnyttelsen av moderne jack-up-rigger har økt med ett prosentpoeng det seneste året og er nå på 95,4 prosent, ifølge tall fra S&P Global. Det vil stige videre, tror Borr Drilling.

«Basert på den fremtidige visibiliteten i etterspørselen, anslår vi at tilgjengeligheten av moderne jack-up-rigger vil fortsette å stramme seg til på tvers av regionene, og utnyttelsen er ventet å overgå 97 prosent de kommende kvartalene,» skriver selskapet i rapporten. 

Basert på de positive utsiktene, fastholder selskapet sin guiding om et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2024 på mellom 500 og 550 millioner dollar. 

Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities sier resultatet i fjerde kvartal var som ventet, guidingen ble gjentatt og at det betaler samme utbytte som i forrige kvartal.

– Når det er sagt, så mener vi at aksjen er fundamentalt underpriset, sier han til Finansavisen.

- UNDERPRISET: Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Han mener fjerde kvartal var et viktig kvartal for Borr Drilling fordi selskapet fikk refinansiert balansen.

– Nå handler det om å om prestere best mulig operasjonelt og finansielt, og om hvordan selskapet best mulig kan betale tilbake til aksjonærene, sier Stene.

Kommenterer Saudi-Arabia

Borr Drilling opererer en flåte med oppjekkbare borerigger (jack-up), og en av verdens største jack-up-kunder er Saudi Aramco, som i slutten av januar meldte at Saudi-Arabia stopper planene om å øke oljeproduksjonskapasiteten. Det bidro til et massivt kursfall for aksjene til oljeserviceselskaper som opererer i landet, og spesielt jack-up-selskapene.

Schorn kommenterer dette i kvartalsrapporten, og peker for det første på at riggene som selskapet har i landet alle går på fleårige kontrakter. 

For det andre er aktivitetsnivået som kreves for å opprettholde dagens produksjonskapasitet i Saudi-Arabia blant de høyeste i verden. 

– Vår tilnærming er derfor å fortsette å fokusere på det vi har kontroll over, som er sikker drift for levere verdi til kundene våre i Midtøsten og andre steder i verden, sier Schorn.

Mange gode år foran seg

Stene i Clarksons Securities sier hans syn har vært at mye av jack-up-etterspørselen som var tiltenkt vekst, ikke ville ha kommet uansett, og at nedsiden i Saudi-Arabia derfor ikke er så stor som mange ser ut til å ha fryktet. 

– Bare for å opprettholde dagens kapasitet kreves det veldig mange rigger. Samtidig har ikke markedene tatt seg opp i andre deler av verden, og vi vet det er områder hvor aktivitet kommer, sier Stene.

– At Borr Drilling og andre jack-up-selskaper står foran mange gode år fremover er vi overbeviste om, legger han til.