<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Klinket til med milliardoverskudd

Økte skipsverdier bidro til milliardresultat for Siem Offshore i fjerde kvartal. Rederiet har også betalt betydelig ned på gjelden.

Publisert 27. feb. 2024 kl. 07.53
Oppdatert 27. feb. 2024 klokken 15.01
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 487 ord
ØKTE SKIPSVERDIER: Konsernsjef Bernt Omdal i Siem Offshore tilbakeførte tidligere nedskrivninger på rundt 700 millioner kroner i regnskapet for fjerde kvartal. Foto: Thomas Bjørnflaten

Offshorerederiet Siem Offshore, med Kristian Siem og Christen Sveaas i spissen, kunne vise til et svimlende overskudd på 100 millioner dollar i fjerde kvartal. Det tilsvarer nærmere 1,1 milliarder kroner.

Dette kan imidlertid ikke bare tilskrives god drift. Av det samlede resultatet, kommer rundt 67 millioner dollar, eller 700 millioner kroner, fra av en reversering av tidligere nedskrivninger av verdien på fire av subseaskipene, mens 18,5 millioner dollar skyldes en ny vurdering av en utsatt skattefordel.

Likevel kunne rederiet vise til forbedringer på de fleste områder, sammenlignet med fjerde kvartal året før.

Med 26 offshoreskip i operasjon, økte Siem Offshore omsetningen fra 64 til 85 millioner dollar, samtidig som driftsmarginen nesten doblet seg og landet på 40 millioner dollar. Oppgangen skyldes økt etterspørsel etter offshore serviceskip og dermed høyere rater. 

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet også en ordrereserve på 320 millioner dollar, men denne har nå økt til hele 854 millioner. Det skyldes hovedsakelig to lange kontrakter for selskapets to brønnintervensjonsskip.

– Det var et godt kvartal, og vi venter det vil fortsette, sa konsernsjef Bernt Omdal da han presenterte selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Siem Offshore

(Mill. USD) 4. kv./23 4. kv./22
Driftsinntekter 85,2 64,3
Driftsresultat 90,5 5,5
Resultat før skatt 81,4 −8,1
Resultat etter skatt 100,1 −8,7

– Gode utsikter

Ifølge selskapet var fjerde kvartal preget av redusert aktivitet etter hvert som offshoremarkedet beveget seg inn i vintersesongen. Spotmarkedet for ankerhåndteringsskip i Nordsjøen var spesielt utfordrende, mens forsyningsskipsmarkedet (PSV) var mer stabilt. Samtidig opplevde rederiet et stramt subseamarked, med god utnyttelse av skipene og høye dagrater.

Siem Offshore mener utsiktene er gode, og viser til at den globale aktiviteten i offshoremarkedet fortsetter å stige.

– Vi venter økt aktivitet i alle segmenter, sier Omdal.

Han viser blant annet til at lengden på nye kontrakter øker, og mener det er et signal om at kundene posisjonerer seg for å være sikre på å ha skip til allerede bookede prosjekter og planlagte kampanjer de kommende årene.

Komfortable med balansen

I løpet av 2023 betalte Siem Offshore ned 112 millioner dollar av gjelden, i tillegg til renter på 29 millioner. Ved utgangen av kvartalet hadde rederiet en netto rentebærende gjeld på 365 millioner dollar.

I desember i år forfaller gjeld for 170 millioner dollar, og dette har selskapet planer om å refinansiere i løpet av året.  Med en god kontantstrøm (157 millioner dollar fra driften i fjerde kvartal) og en solid ordrebok, ser ikke selskapet store utfordringer. 

– Vi er komfortable med situasjonen, og ser god interesse fra långiverne, sier finansdirektør Vidar Jerstad.

– Vi kan konkludere med at Siem Offshores finansielle posisjon er god.

Det slutter analytikerne seg til. 

«Refinansieringen som må gjennomføres innen utgangen av 2024 ser stadig mer komfortabel ut», skriver analytiker Jørgen Søvik Opheim i Pareto Securities i en oppdatering, og får støtte fra analytikerne i Clarksons Securities. 

Pareto-analytikeren opprettholder sin kjøpsanbefaling på Siem Offshore. Tirsdag ettermiddag hadde aksjen falt 3,5 prosent til 28,75 kroner på Oslo Børs.