<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tidoblet inntektene – setter prestisjeprosjekt på vent

HydrogenPro har fått vind i seilene, men møter skjær i sjøen. 

Publisert 27. feb. 2024 kl. 08.40
Oppdatert 27. feb. 2024 klokken 11.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 317 ord
TALL: Jarle Dragvik, adminstrerende direktør i HydrogenPro. Foto: HydrogenPro

Se Webcast her.

HydrogenPro fikk et driftsresultat på 11 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot et tap på 36 millioner kvartalet før.

De gode resultatene kommer primært som følge av ferdigstilling av leveransen på 40 elektrolysører til ACES Delta i Utah, USA. 

Selskapet hadde en omsetning på 127 millioner kroner i kvartalet, ned fra 220 millioner forrige kvartal, mens resultat før skatt endte med tap på 1 million kroner. Det var imidlertid vesentlig bedre enn tapet på 35 millioner i tredje kvartal.

Hydrogenpro hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 161 millioner kroner, mot 133 millioner kroner ved utgangen av forgående kvartal. Ordrereserven utgjorde 423 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2023, mot 747 millioner kroner ved utgangen av foregående kvartal.

Utsikter

Selskapet har positive utsikter til det grønne hydrogenmarkedet som HydrogenPro opererer i, ettersom prosjekter og aktører i bransjen blir mer modne. Spesielt Europa og Nord-Amerika viser økning i nye hydrogenprosjekter.

«Ettersom prosjektene blir større og mer komplekse, gjør vår demonstrerte evne til å levere store industriprosjekter oss til en foretrukken partner for potensielle kunder. Endelige investeringsbeslutninger henger fortsatt noe etter, og det må utvikles eksponentielt de neste årene for å møte den forventede etterspørselen etter grønt hydrogen», heter det i rapporten.

Den bekreftede bestillingen fra Andritz i november 2023 viser at samarbeidet har begynt å vise resultater, og selskapet ser betydelige muligheter med Andritz i Europa fremover.

«Etter fullføringen av ACES-prosjektet i 2023, forventes det at produksjonsbelastningen vil avta i begynnelsen av 2024, med tilsvarende reduksjon i kostnadsgrunnlaget», heter det i rapporten.

Setter Texas på vent

Gitt det nylige markedsbakteppet kombinert med behovet for ytterligere regulatorisk avklaringer i USA, er den tidligere annonserte planen til HydrogenPro om å etablere et produksjonsanlegg i Texas satt på vent.

«Dette endrer ikke selskapets sterke fokus på markedet i Nord-Amerika. Markedet er en topprioritert for HydrogenPro og selskapet planlegger å etablere et sterkt fotavtrykk nær kunder med store prosjekter og bygge en sterk OEM-posisjon i landet», heter det.