<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kraftig dieselfall for Russland

Eksporten fortsetter å falle kraftig i kjølvannet av droneangrep mot russiske raffinerier.

Publisert 18. apr.
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 178 ord
FØLGER MED: Tradere følger nøye med på Russlands strømmer av olje og oljeprodukter i kjølvannet av Ukrainas droneangrep nylig. Her et oljeraffineri i russiske Ufa. Foto: Bloomberg

Russlands dieseleksport fortsetter å falle kraftig etter droneangrepene mot landets oljeraffinerier for noen uker siden, melder Bloomberg og viser til data fra analysefirmaet Kpler.

Tallene viser at de russiske dieselleveransene lå på 0,74 millioner fat pr. dag i snitt i tidagersperioden frem til og med 13. april.

Dette utgjør en nedgang på rundt 25 prosent sammenlignet med gjennomsnittene for tilsvarende tid i årene 2019–2023.

USA-advarsel

Nyhetsbyrået fremhever at tradere følger nøye med på hva som skjer med Russlands drivstoffstrømmer – og om råolje som russiske raffinerier ikke kan prosessere, går ut på eksportmarkedet. Tidligere denne uken viste Bloomberg-beregninger at Russlands sjøbårne råoljeeksport hadde steget til det høyeste nivået på 11 måneder.

Det pekes videre på at de russiske oljeraffineriratene nylig har falt ned mot det laveste nivået på 11 måneder.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin advarte Ukraina 9. april om at deres nylige angrep på russiske oljeraffinerier kan påvirke de globale energimarkedene, og oppfordret Ukraina til å heller fokusere på militære mål. Det var én uke etter Ukrainas seneste angrep på et russisk oljeraffineri, som fant sted 2. april.