<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kraftig resultatfall

Offshorerederiet Solstad Offshore halverte nærmest inntektene i første kvartal sammenlignet med i fjor. Selskapet peker på avkonsolideringen av Solstad Maritime som den viktigste årsaken.

Publisert 15. mai 2024 kl. 17.10
Oppdatert 15. mai 2024 klokken 18.04
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 513 ord
RESULTATFALL: Adm. dir. Lars Peder Solstad i Solstad Offshore la frem tall som viste et resultat før skatt på minus 29 millioner kroner i førstekvartal 2024.  Foto: Thomas Bjørnflaten

Solstad Offshore fikk et resultat før skatt på minus 29 millioner kroner, mot 284 millioner kroner i samme kvartal i fjor. 

I kvartalsrapporten publisert onsdag fremkommer det at selskapet nesten halverte driftsinntektene sammenlignet med første kvartal i fjor, fra 1,36 milliarder i Q1 2023 til 767 millioner i Q1 2024. På samme tid minsket offshorerederiet sine operasjonelle kostnader med over 300 millioner kroner fra 837 millioner kroner året før.

På EBITDA-siden endte selskapet på 247 millioner kroner, ned fra 459 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Peker på refinansieringen

De viktigste årsakene til variasjonene i tallene mellom årene er avkonsolideringen av Solstad Maritime, som trådte i kraft fra 16. januar 2024, skriver selskapet i kvartalsrapporten. Refinansiering av Solstad Offshore ble utført etter den mye omtalte konflikten mellom Solstad Christer Sveaas og Akers Kjell Inge Røkke.

– Det er viktig å understreke at de nevnte eierstruktur endringene ikke påvirker vår markedsposisjon. Alle skip opererer fortsatt under Solstad-merket, og begge strukturene betjenes av de samme forvaltningsselskapene. Derfor forholder våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte seg til Solstad på samme måte som før, skriver adm. direktør i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, i rapporten.

Til tross for resultat- og inntektsfall i førstekvartal ser Solstad lyst på 2024.  

– Budaktiviteten i første kvartal fortsatte på et høyt nivå. Basert på nye kontrakter vi har signert og mulighetene vi ser, ser resten av året ut til å ha høy og økende aktivitet, skriver Solstad-toppsjefen.

Solstad Offshore 1. kvartal 2024

(Mill.kr) 1.kv./24 1.kv./23
Driftsinntekter 767,9 1362,5
Driftsresultat 224,9 919,5
Resultat før skatt −29,1 283,5
Årsresultat −21,2 289,8

Lavere utnyttelse av Maritime-flåten

– Første kvartal 2024 ble kjennetegnet av fortsatt høy aktivitet på tvers av segmenter og geografiske områder, samt solid operasjonell ytelse. De første månedene av hvert år er vanligvis en aktiv periode for vedlikehold av skip. Dette har også vært tilfellet i første kvartal 2024, spesielt for Solstad Maritime, med lavere utnyttelse av flåten sammenlignet med foregående kvartal på grunn av planlagte dokking- og vedlikeholdsopplegg. Dette påvirket naturligvis det økonomiske resultatet i kvartalet, men ytelsen fra resten av flåten har vært god, skriver selskapet.

Solstad Offshore fikk en gevinst på 131 millioner kroner knyttet til transaksjonen og avkonsolideringen av Solstad Maritime for perioden 1. til 16. januar 2024. Dette er hovedsakelig relatert til valutabevegelser og regnskapsmessige effekter av tilbakebetaling av sikret gjeld før forfall, i henhold til refinansieringen, skriver selskapet i rapporten.

– Mange muligheter foran oss

Offshorerederiene er i en god periode med sterk etterspørselsvekst og en begrenset flåtevekst, noe som igjen har resultert i sterk inntjeningsvekst for mange av selskapene. 

Bare i år er Solstad Offshore opp 26 prosent på Oslo børs. Gitt dagens aksjekurs prises selskapet nå til rundt 3,84 milliarder kroner.

Avslutningsvis i rapporten skriver Solstad-toppsjefen at selskapet «alt i alt er vi i en god posisjon, støttet av et gunstig marked, en svært kapabel flåte, en førsteklasses driftsorganisasjon og en solid balanse».

– Vårt oppdrag er fortsatt å dra nytte av de mange mulighetene vi ser foran oss.