<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ordreboken nesten tredoblet

Inntjeningen falt for Sea1 Offshore i første kvartal, men supplyrederiet der Christen Sveaas nå er største eier ser veldig lyst på fremtiden.

Publisert 15. mai 2024 kl. 08.07
Oppdatert 15. mai 2024 klokken 09.06
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 497 ord
STØRST: Christen Sveaas er største eier i Sea1 Offshore etter Kristian Siems exit. Foto: Iván Kverme

Sea1 Offshore (tidligere Siem Offshore) melder om et resultat etter skatt på 11,8 millioner dollar i første kvartal 2024, ned fra 31,0 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 32,9 millioner dollar, og falt dermed fra 37,0 millioner dollar i første kvartal 2023.

Driftsinntektene steg fra 76,5 til 83,2 millioner dollar, og tilskrives høyere rater og økt etterspørsel i AHTS-segmentet. Det lavere EBITDA-resultatet forklares i hovedsak med at tre fartøyer har vært inne på tørrdokk for sertifisering til subsea-segmentet.

Ordrene renner inn

Ordrereserven sto ved utgangen av kvartalet i 898,9 millioner dollar, og hadde da økt med 579 millioner dollar siden nyttår – hovedsakelig grunnet de nye kontraktene for «Siem Helix 1» og «Siem Helix 2». 507 millioner dollar av dette er tilknyttet skipene som er igjen i selskapet etter Siem-transaksjonen.

Selskapet beskriver i rapporten første kvartal som ventet, med en relativt lav aktivitet i starten som økte mot slutten av kvartalet og begynnelsen av sommersesongen.

«Spotmarkedet i Nordsjøen var, som vanlig i vintermånedene, preget av begrenset utnyttelse i AHTS- og PSV-segmentet. Spesielt PSV-markedet var vanskeligere enn ventet. AHTS-markedet ventes fortsatt å være volatilt også fremover. Subsea-segmentet var svært stramt, og konkurransen mellom fornybare prosjekter og tradisjonelle olje- og gassprosjekter begynner å slå ut i økt utnyttelse, også i vintersesongen», heter det.

Ser sterke signaler

Fremover ser rederiet økende aktivitet i supplymarkedet verden over, støttet av dagens oljeprisnivå.

«I nesten alle segmenter kommer et høyere antall flerårige kontrakter på markedet. Dette er et sterkt signal om at befrakterne posisjonerer seg strategisk for å redusere risikoen for ikke å ha kontroll over ressursene til å gjennomføre allerede bookede prosjekter og planlagte kampanjer de kommende årene», går det videre frem av rapporten. 

På lang sikt ser Sea1 Offshore også stadig flere muligheter for flåten sin, med bakgrunn i et større behov for tilstrekkelig og sikker energiforsyning. 

«Fornybar energi-segmentet er også under parallelt press for å øke produksjonen, i tråd med det langsiktige målet om å omstille til en mer bærekraftig energiproduksjon», heter det.

Kristian Siem-exit

Det var 5. april i år det ble kjent at Kristian Siem har valgt å gå ut av styret i rederiet han har bygget opp. 

I avtalen inngått mellom en rekke Siem-selskaper, Christen Sveaas-selskapet Kistefos og Celina Midelfarts Midelfart Capital, kom det frem at de ni skipene Siem får med seg ut verdsettes til 365 millioner dollar (ca. 4 milliarder kroner) netto.

Oppgjøret skjer i form av at Siem-selskapene bytter inn sine 85,3 millioner aksjer i Siem Offshore (35,7 prosent), noe som betyr at Kristian Siem og hans selskaper ikke lenger vil eie aksjer i Siem Offshore.

Christen Sveaas er etter dette største eier i Sea1 Offshore, og ble også stemt frem som ny styreleder på generalforsamlingen 7. mai. Der ble også Celina Midelfart gjenvalgt for ett år, mens Blystad Group-sjef Fredrik Platou og tidligere Fredriksen-topp Ørjan Svanevik ble valgt inn som nye styremedlemmer for to år.

Sea1 Offshore

(Mill. USD)1. kv./241. kv. 23
Driftsinntekter83,276,5
Driftsresultat (EBIT)14,720,1
Resultat før skatt11,730,3
Resultat etter skatt11,831,0