<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Økte inntektene med 70,7 mill.

Shelf Drilling la onsdag kveld frem sine resultater for første kvartal.

Publisert 15. mai 2024 kl. 20.09
Oppdatert 16. mai 2024 klokken 00.59
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 323 ord
LA FREM TALL: David Mullen og Shelf Drilling presenterte onsdag sine tall for første kvartal. Foto: Thomas Bjørnflaten

Det Dubai-baserte riggselskapet fikk justerte driftsinntekter på 251,5 millioner dollar, opp fra 179,8 millioner dollar på samme tid i fjor.

De økte justerte driftsinntektene skyldtes hovedsakelig bedre utnyttelse av flåten, ettersom to flere rigger var fullt eller delvis operative i Q1 2024, samt høyere gjennomsnittlige dagrater, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Justert driftsresultat før skatt (EBITDA) endte på 80 millioner dollar, opp fra 36 millioner dollar i første kvartal 2023. Det gir en justert EBITDA-margin på 32 prosent mot 20 prosent på samme tid i fjor.

Samtidig falt EBITDA-marginen med 9 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Dette skyldtes i hovedsak «avslutningen av Shelf Drillings Barsk-bareboat-charter i fjerde kvartal 2023», uttaler adm. direktør David Mullen i kvartalsrapporten.

– Denne riggen er for øyeblikket i de siste forberedelsene til sin neste langvarige kontrakt i Norge, som forventes å starte senere denne måneden, opplyser Mullen.

«Robust marked»

Kapitalinvesteringer og utsatte kostnader på 48,5 millioner dollar i første kvartal 2024 økte med 0,9 millioner dollar fra 47,6 millioner dollar i fjerde kvartal 2023. Denne økningen var hovedsakelig knyttet til høyere utgifter til kontraktsforberedelser for én rigg i India og én rigg i Singapore i forkant av deres nye kontraktstarter i henholdsvis mars 2024 og juli 2024, delvis motvirket av lavere utgifter til flåtereservedeler, opplyser selskapet.

– Avgjørelsen til Saudi Aramco om å suspendere 22 jack-up riggkontrakter har skapt noe usikkerhet på kort sikt i vår sektor. Imidlertid forblir de underliggende markedsgrunnlagene sterke, med et robust oljemarked og økende etterspørsel etter rigger i nesten alle andre regioner rundt om i verden. Vi markedsfører aktivt 3 av våre 4 suspenderte jack-ups og er trygge på at vi vil ha disse riggene tilbake i drift før utgangen av 2024 på attraktive dagrate- og marginnivåer. Den nylig kunngjorte refinansieringstransaksjonen hos Shelf Drilling North Sea styrker ytterligere vår økonomiske posisjon og gir langsiktig fleksibilitet. Til tross for de kortsiktige utfordringene i Midtøsten, er vi godt rustet til å generere betydelig fri kontantstrøm i 2025 og fremover, uttaler Mullen videre.