<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Okea nedskriver opp mot 300 mill.

Okea med oppdatering på regnskapstallene sine for andre kvartal.

Publisert 10. juli
Oppdatert 10. juli

Okea har onsdag morgen kommet med en oppdatering på produksjons- og salgsvolumer for andre kvartal. Kvartalsrapporten kommer den 17. juli.

Driftsinntekten for andre kvartal havnet på 2.584 millioner kroner, mot 3.474 millioner i første kvartal. Den realiserte væskeprisen var på 79,7 dollar pr. fat oljeekvivalenter (82,0), mens realisert gasspris var på 65,7 dollar pr. fat oljeekvivalenter (55,1).

Nettoproduksjonen havnet på 9.197 fat olje pr. dag, og 29.160 fat oljeekvivalenter med væske. Netto solgte volumer i kvartalet var på 33.294 fat oljeekvivalenter pr. dag, mot 46.583 i første kvartal.

Okea skriver ned teknisk goodwill på Statfjord, med 100-140 millioner for andre kvartal. Bakgrunnen er endringer i vurdering av risiko for fremtidige prosjekter. Videre skrives det også ned 130-160 millioner på Yme som følge av reduserte fremtidige priser på råolje.

Kontantbeholdningen var på 3.182 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, opp fra 2.130 i første kvartal. Rentebærende obligasjoner utgjorde 2.614 millioner, en dobling fra 1.327 i første kvartal.