<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sitter stille i båten

OPEC gjør ingen endringer i sine prognoser for verdens oljeetterspørsel. Produksjonen i OPEC+ falt noe fra mai til juni.

Publisert 10. juli
Oppdatert 10. juli

OPEC ser en global oljeetterspørsel på 104,46 millioner fat pr. dag i 2024, går det frem av juli-rapporten som ble sluppet onsdag. Dette er uendret fra forrige månedsrapport.

Etterspørselsveksten for 2024 (fra 2023) blir dermed fortsatt anslått til 2,25 millioner fat pr. dag på årsbasis.

Kina estimeres å bidra til veksten med 760.000 fat pr. dag, langt mer enn resten av Asia til sammen. Av OECD-veksten på 190.000 fat ventes USA å stå for 170.000 fat pr. dag.

Prognosen for 2025-etterspørselen røres heller ikke, og blir stående på 106,31 millioner fat pr. dag. Dette peker mot en etterspørselsvekst på 1,85 millioner fat pr. dag (fra 2024).

Mindre fra OPEC+

Samtidig anslår OPEC nå etterspørselen etter olje fra OPEC+ (OPEC-medlemmene pluss ti samarbeidsland, deriblant Russland, Mexico og Kasakhstan) til 43,1 millioner fat pr. dag i 2024 – ned fra 43,0 millioner fat i juni-rapporten, men opp 0,9 millioner fat fra 2023. 

I 2025 jekkes etterspørselen ned fra 44,0 til 43,9 millioner fat pr. dag.

Gjennomsnittlig råoljeproduksjon for de 22 landene i OPEC+ var ifølge annenhåndskilder 40,8 millioner fat pr. dag i juni, ned fra 40,93 millioner fat pr. dag måneden før.

Russland produserte 9,14 millioner fat pr. dag, ned fra 9,25 millioner fat pr. dag i mai. Saudi-Arabia bidro på sin side med 8,93 millioner fat, ned fra 9,01 millioner fat pr. dag i mai. Irak produserte 4,19 millioner fat, ned fra 4,215 millioner fat pr. dag måneden før.