<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rapport: Elektrifisering av olje- og gassektoren gir reduserte utslipp globalt

Ifølge en ny rapport vil elektrifisering av olje- og gassektoren i Norge redusere utslippene i Europa og globalt, og være avgjørende for å nå norske klimamål.

Publisert 12. jan. 2023 kl. 10.19
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 424 ord
ELEKTRIFISERING: Oseberg A-plattformen. Foto: Bloomberg

– Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene. Samtidig vil hvert enkelt prosjekt fortsatt vurderes for seg. Det kommer til å bli krevende å nå klimamålene og da må vi gjøre flere ting samtidig, både redusere utslipp og bygge ut mer fornybar kraft for å avhjelpe kraftsituasjonen og det ønsker petroleumsbransjen å bidra til, sier Benedicte Solaas.

Hun er direktør for klima og miljø i arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Offshore Norge. På oppdrag fra dem har Thema Consulting laget en analyse av effektene av elektrifisere den norske olje- og gassektoren med strøm fra land.

Utslippskutt i Europa: 80 prosent

Ifølge rapporten vil elektrifisering i Norge kutte utslippene i Europa kuttes med 80 prosent av utslippskuttet som vi får av å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner i Norge, fordi det blant annet øker sannsynligheten for sletting av kvoter og en ytterligere tilstramming av kvotetaket.

Samtidig vil utslippene globalt reduseres ytterligere fordi frigjorte gassen ved å elektrifisere blir eksportert og fører til redusert produksjon av flytende gass, som har høyere utslipp i produksjons- og transportkjeden enn rørgass.

Elektrifiseringen vil ifølge rapporten være avgjørende for å nå målene om utslippskutt i Norge.

Politisk uenighet

Elektrifisering av enkeltprosjekter er lønnsomt for petroleumsselskapene på grunn av klimakvoter, avgifter og oljeskatteregimet, som gjør at investeringene for en stor del betales av staten.

Det har lenge vært politisk uenighet om elektrifisering av sokkelen, blant annet fordi elektrifiseringen kan føre til høyere strømpriser for husholdningene. Samtidig har det blitt stilt spørsmål ved effekten for utslipp utenfor Norges grenser.

I Hurdalsplattformen slår Ap-Sp-regjeringen fast at de skal sørge for videre elektrifisering, men i fjor vår sa flere i Sp at de ønsket å revurdere dette. I august slo imidlertid olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at planen om elektrifisering står fast.

Frp: – Bestillingsverk

Frp, som er imot elektrifisering av norsk sokkel, er sier at rapporten fremstår som et bestillingsverk.

– At en av slutningene er at elektrifisering kan føre til at flere kvoter slettes betyr at de her har konkludert basert på sannsynligheter, sier energipolitisk talsperson i Frp Terje Halleland.

Han sier at partiet flere ganger har bedt både nåværende og forrige regjering om å dokumentere tiltaket, uten at de kan påvise noen globale utslippseffekter, og

– Det er også bred støtte, blant annet av klimaforskere i Cicero som mener tiltaket ikke gir noen reelle utslippseffekter, sier Halleland.

Høyre sier at rapporten viser det de har ment hele veien.

– For å innfri Parisavtalens mål må vi kutte store utslipp fra sokkelen, og dette kan gjøres mest effektivt ved å elektrifisere deler av aktiviteten på norsk sokkel, sier Høyres energipolitiske talsperson Ove Trellevik.

NTB