<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Unyansert om private equity

At forvaltere utelukkende er opptatt av bonusavtalene, slik Karl Johan Molnes hevder, nekter jeg å gå med på, skriver Espen Langeland i Argentum.

  Publisert 16. jan. 2023 kl. 14.29
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 409 ord
  JEVNERE: Markedssvingninger påvirker private equity, men har en fordel ved investorenes langsiktige investeringsperspektiv, skriver Espen Langeland. Foto: Argentum

  Investeringer i aktive eierfond har hatt høyere vekst i både sysselsetting og omsetning enn børsnoterte selskaper. Derfor leste jeg med undring kommentaren der Karl Johan Molnes i Finansavisen maler opp et unyansert bilde basert på grelle eksempler fra USA. Hans karakterisering av private equity som en lovløs bransje, der forvaltere kun er opptatt av å sikre kortsiktig gevinst ved å lure investorene sine, kan ikke stå uimotsagt.

  Motivasjonen for å lykkes vil selvsagt alltid være individuell, men at forvaltere utelukkende er opptatt av bonusavtalene, slik Molnes hevder, nekter jeg å gå med på. Hver uke snakker jeg med forvaltere som er oppriktig opptatt av virksomhetene de har investert i. Sammen med ledelsen i selskapene skaper de grunnlag for flere lønnsomme arbeidsplasser og økt verdiskaping på vegne av eierne og samfunnet.

  Private equity er per definisjon investeringer utenfor børs. Argumentasjonen om at selskaper ikke prises på samme måte som på børs, faller derfor på sin egen urimelighet

  Argentums verdiskapingsanalyse gjennomført av Menon Economics i 2021 viser at vår norske portefølje hadde en årlig sysselsettingsvekst på 9,3 prosent fra 2002 til 2020. Til sammenligning hadde selskapene på Oslo Børs Small Cap en årlig vekst i sysselsettingen på 3,5 prosent i samme periode.

  Aktive eierfond handler om at forvaltere håndplukker virksomheter med et vekstpotensial. I tillegg til å investere kapital i selskapet, bruker forvalterne deretter sin erfaring, kompetanse og nettverk. Dette er den «aktive» delen av eierskapet, som har vist seg å gi økt sannsynlighet for å lykkes med vekstambisjonene. Det er klart dette innebærer høyere kostnader enn ved passivt eierskap. Samtidig er potensialet for verdiøkning stort.

  Aktive eierfond står seg godt også i usikre tider. Markedssvingninger påvirker private equity, men har en fordel ved investorenes langsiktige investeringsperspektiv. Derfor kan forvaltere ha mer is i magen. Det bringer meg inn på mitt siste poeng, Molnes’ kritikk av prisingen av selskapene.

  Private equity er per definisjon investeringer utenfor børs. Argumentasjonen om at selskaper ikke prises på samme måte som på børs, faller derfor på sin egen urimelighet. Nettopp fordi aktive eierfond opererer utenfor børsen, er det avgjørende å ha innsikt og kompetanse for å kunne avdekke faktorer som har betydning for prisen.

  Det er i bunn og grunn dette som er suksessfaktorene. Argentum har 20 års erfaring med å plukke gode forvaltere, og disse er igjen gode på å plukke selskaper. Det er dermed to lag med kvalitet, og vår historie har vist en gjennomsnittlig årlig avkastning etter egne kostnader på 14,3 prosent.

  Espen Langeland

  Konstituert adm. direktør i Argentum