<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

La de ansatte ta eierskap

En av nøklene for å beholde de beste hodene er å la dem eie en del av bedriften, mener Kristin Rotevatn Nyberg i Twoday Norge.

  Publisert 23. jan. 2023 kl. 13.24
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 283 ord
  OFTE LUKKET: Dessverre er det sjelden at ansatte som ikke er ledere får mulighet for å kjøpe aksjer, skriver Kristin Rotevatn Nyberg. Foto: Anita Arntzen

  De siste årene har konsolideringen i IT-bransjen skutt fart. Det er vanskelig å overleve som småselskaper, og de store selskapene vokser raskt. Mange av aktørene er eid av oppkjøpsfond som strukturerer selskapene og selger dem videre eller børsnoterer dem etter noen år. Gevinstene eierne henter ut er først og fremst verdiutviklingen selskapet har gjennom disse årene.

  I slike selskaper er det svært vanlig med programmer for eierskap for ledere. Dessverre er det sjelden at ansatte som ikke er ledere får mulighet for å kjøpe aksjer. Dermed får de ikke ta del i den verdiutviklingen de selv er med å skape.

  Flere rapporter viser at medeierskap bidrar til både kultur, resultater og tilhørighet
  Kristin Rotevatn Nyberg, Twoday Norge

  Da CVC Capital Partners kjøpte Vismas konsulentvirksomhet og etablerte det som nå er Twoday, lagde vi et program for medeierskap som gjelder alle ansatte som har jobbet mer enn seks måneder i selskapet. De får investere på samme betingelser som hovedeieren. Det har gjort at 900 av 2.200 ansatte nå er medeiere i egen arbeidsplass.

  Ekstra interessant er det å se at en større andel av våre kvinnelige kolleger har investert i selskapet enn de mannlige kollegene. I det norske datterselskapet Twoday Analytics har nesten åtte av ti kvinner investert. Når vi vet at flere menn enn kvinner investerer i alle andre sammenhenger, er jeg glad vi kan være med å tette noe av gapet.

  Men aller viktigst er hva medeierskap kan bidra med for oss som selskap og hver enkelt ansatt. Bransjen preges av stadig større enheter. Det gjør at vi må tenke annerledes rundt å rekruttere og beholde medarbeidere. Flere rapporter viser at medeierskap bidrar til både kultur, resultater og tilhørighet.

  Kristin Rotevatn Nyberg

  Adm. direktør i Twoday Norge