<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

«Tjente» 80 milliarder på aksjefond

Børsoppgangen i januar ga uttelling for norske fondskunder, som nå har over 1.000 milliarder kroner i aksjefond.

Publisert 17. feb. 2023 kl. 11.43
Oppdatert 17. feb. 2023 klokken 11.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 394 ord
POSITIV TREND: VFF-direktør Bernt S. Zakariassen. Foto: VFF

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at det i januar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 18,7 milliarder kroner. 

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av januar i 1.752 milliarder kroner, etter å ha steget over 106 milliarder i løpet av måneden. Mer enn 87 milliarder av dette var verdistigning.

- Etter å ha lagt bak oss et turbulent år har vi vært spente på å se om den positive trenden vi så på slutten av 2022 ville fortsette, noe tallene fra årets første måned tyder på, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen ifølge en pressemelding.

«Tjente» 80 milliarder på aksjefond

Aksjefond sto ved utgangen av januar for 1.020 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, det vil si 84,8 milliarder kroner mer enn ved årsskiftet.

Med 4.848 millioner i nettotegning snakker vi derfor om 80 milliarder kroner i verdistigning på aksjefond i løpet av årets første måned.

For rentefondene endte nettotegningen på 14.013 millioner kroner. Dette fordeler seg med 6.073 millioner på likviditetsfond (pengemarkedsfond), 4.513 millioner på obligasjonsfond og 3.427 millioner kroner på «andre rentefond».

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for henholdsvis 50 og 132 millioner kroner.

Proffene kjøpte for 13 milliarder

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 2.337 millioner kroner i januar. Via «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet kundegruppen seg for 2.752 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) tegnet verdipapirfond for netto 12.865 millioner kroner i januar, mens utenlandske kunder nettotegnet for 725 millioner kroner.

Utlendinger solgte aksjefond

Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 619 millioner kroner. Gjennom pensjonsmidler tegnet personkundene seg for netto 449 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 3.896 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 115 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, tegnet norske personkunder for netto 1.722 millioner kroner i januar, mens de via pensjonsmidler tegnet for netto 2.296 millioner kroner.

Til slutt tegnet norske institusjoner rentefond for netto 9.139 millioner, mens utenlandske kunder nettotegnet rentefond for 855 millioner kroner.