<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tidspunktet for å investere kan være godt nå

Appetitten på obligasjoner stiger. Det er forståelig. 

Publisert 26. feb. 2023 kl. 21.25
Oppdatert 26. feb. 2023 klokken 21.28
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 681 ord
Henrik Sommerfelt, CMC Markets CMC Markets

Tør du satse på obligasjoner? Dette var temaet for min kommentar ved inngangen til 2022. På det tidspunktet var renten omkring null, men inflasjonen var tiltagende. Det var lett å forutse at 2022 ville by på flere renteforhøyelser. Når renten stiger, faller kursen på obligasjoner. Mitt spørsmål var derfor betimelig.

Store tap

Hverken jeg eller noen andre kunne imidlertid forutse den voldsomme stigningen i inflasjonen som fant sted gjennom redselsåret 2022. Målinger i flere land viste inflasjonsnivåer på over 10 prosent, og inflasjonen steg kraftig over hele verden. Sentralbankene svarte med å sette opp renten, på nesten hvert eneste rentemøte. Den stigende renten og frykten for resesjon sendte aksjemarkedene i bakken. 

Men rentestigningenes ødeleggelser begrenset seg ikke til aksjemarkedet. Obligasjonskursene falt dramatisk, og på eiendoms- og boligmarkedet var det også prisfall. Tapene på verdipapirmarkedene i 2022 var de verste noensinne, ifølge en analyse fra Bloomberg.

Normalt er jo en blanding av aksjer og obligasjoner en anbefalt investeringsstrategi for å begrense risiko. Når aksjene faller, skyldes det kanskje en nedgang i etterspørselen i økonomien, noe som normalt resulterer i fallende renter. Når renten faller, stiger obligasjonskursene. Derfor vil disse aktivaklassene normalt bevege seg i motsatt retning av hverandre. Bare ikke i 2022.

En ny virkelighet

Nå er forholdene markant forandret. Rentenivået er ikke lenger omkring null, snarere kan du nå få 4-5 prosent rente i pengemarkedet uten å ta nevneverdig risiko. Det gjør at obligasjoner igjen er blitt attraktive. Investorer som har brent fingrene det siste året, har nok revidert sitt syn på så vel risiko som avkastning. Aksjemarkedene, tross stigninger så langt i år, bobler jo heller ikke av optimisme. Volatilitet og usikkerhet preger markedene. Amerikanske selskaper var generelt forsiktige i deres forventninger til 2023. I løpet av de siste par ukene har inflasjonsforventningene økt drastisk som følge av at inflasjonen biter seg bedre fast enn forventet. Det har resultert i stigende renter på obligasjoner med lang løpetid. Den amerikanske tiåringen, statsgjeld med ti års løpetid, ligger nå på 3,9 prosent, markant opp fra 3,4 prosent i starten av februar. I Norge er forventningene også fortsatt økte renter inn i tredje kvartal.

Ingen kan vite hvordan renten vil utvikle seg. Men et rentenivå på 3-4 prosent gir jo en mulighet for kursgevinst hvis renten skulle falle. Flere eksperter, herunder senior porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs renteteam, Morten Steinsland, mener mye ligger til rette for at vi får et godt år for obligasjoner. På samme måte som med aksjer, kan du investere i obligasjoner med store spredning i så vel risiko som forventet avkastning. Statsobligasjoner regnes som risikofrie obligasjoner. En annen mulighet er high-yield obligasjoner som gir en langt høyere rente (kanskje omkring 10 prosent), men her er jo risikoen markant høyere.

Obligasjonsfond investerer i rentepapirer som har rentebindingstid lengre enn ett år. Risikoen er lav, men likevel noe høyere enn pengemarkedsfond. Forventet avkastning er noe høyere enn pengemarkedsfond, men en del lavere enn aksjefond. Obligasjoner innenfor det som kalles «investment grade» består av solide selskapsobligasjoner, og har lav risiko. De gir imidlertid en klart bedre rente enn statsobligasjoner. Det er et bredt tilbud av obligasjoner og obligasjonsfond som kan velges ut fra din investerings- og risikostrategi.

Avkastning og kostnader

Avkastning på en obligasjon er todelt. Dels får du som eier av obligasjonen faste renteutbetalinger, og når du selger obligasjonen kan du få en negativ eller positiv kursgevinst. Du kan velge obligasjonsprodukter med forskjellig bindingstid og med fast eller variabel rente. Vær dog oppmerksom på kostnadssiden når du investerer i obligasjoner. Disse varierer mellom de finansielle aktører. kostnadene kan spise en relativt stor andel av din avkastning.

Likevel er vi tilbake i en tid hvor det kan anbefales å ha både obligasjoner og aksjer i porteføljen. Tidspunktet for investeringer i obligasjoner kan være godt nå. Markedet er ikke ukomplisert, så jeg vil anbefale deg å sette deg godt inn i dynamikken og begreper før du investerer. Fremfor alt skal du være tro mot din investeringsstrategi og risikoprofil. Det er en verden av forskjell mellom en norsk statsobligasjon og en high-yield obligasjon, både i rente og risiko. Kjenn deg selv innen du går på shopping på rentehyllene i de finansielle supermarkeder.

Henrik Sommerfelt
CMC Markets