<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– De imponerer

Teknologifond, indeksfond og høyrentefond sto på handlelisten hos kundene i Nordnet og Kron i februar.

Publisert 2. mars 2023 kl. 11.32
Oppdatert 8. mars 2023 klokken 12.14
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 617 ord
POPULÆRE: Fondet DNB Teknologi, forvaltet av (f.v.) Erling Thune, Erling Kise, Anders Tandberg-Johansen og Sverre Bergland. Foto: Iván Kverme

Februar-statistikk fra Kron viser at kundene gjennom måneden fond for netto 212 millioner kroner, hvorav mesteparten endte opp i teknologifond, indeksfond og høyrentefond.

Eneste rentefond på topplisten er Alfred Berg Nordic High Yield, som nå rapporterer en løpende avkastning (effektiv rente) på 10,2 prosent, og leverte en avkastning på rundt 2 prosent i februar.

– Til tross for at de fleste globale høyrentefond falt gjennom februar, grunnet utgang i kredittpåslag, tøffet det nordiske høyrentetoget uanfektet videre og de fleste fond endte i positivt territorium. Trenden med at det nordiske høyrentemarkedet lever sitt eget liv frakoblet de globale finansmarkedene utenom i skikkelige nedturer ser dermed ut til å fortsette inntil videre, sier Kron-forvalter Joar Hagatun i en pressemelding.

DNB Teknologi imponerer

Samtidig trekker han frem at DNB Teknologi er tilbake på topplisten, og lar seg imponere over at fondet – i et år der den globale teknologiindeksen falt hele 22,6 prosent i norske kroner – tapte bare 11,8 prosent.

– Forvalterteamet Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Erling Thune og Sverre Bergland gikk glipp av mye av oppsiden i den pandemidrevne børsfesten i 2020 og 2021, men evnet definitivt å beskytte kapitalen i fjor, fortsetter Hagatun.

IMPONERT: Kron-forvalter Joar Hagatun. Foto: Tobias Østmoen

– Ved å styre unna selskaper som ennå ikke tjener penger og heller fokusere på gode balanser, god kontantstrøm og moderat verdsettelse, navigerte forvalterne fondet gjennom stormen med små tap sammenlignet med lignende fond, legger forvalteren til. 

Hagatun lar seg også imponere av fondets avkastning på 13 prosent så langt i år, mye takket være den store posisjonen i Meta. Facebook- og Instagram-eieren har steget nesten 40 prosent i år.

– Europa billigere enn USA

Topplisten for øvrig domineres av indeksfond, og alle de store indeksfondsleverandørene er representert med både globale, nordiske og europeiske indeksfond.

– Tidligere har det gjerne vært USA-fokuserte indeksfond med på topplisten, men nå har vinden snudd i retning europeisk overvekt. Det europeiske markedet kan fremstå som vesentlig rimeligere priset med en P/E (pris/inntjening) på 13 i forhold til 21 i det amerikanske markedet, sier Kron-forvalteren.

Indeksfeber i Nordnet

Indeksfond-trenden gjelder i høyeste grad også i Nordnet, hvor kundene nettokjøpte fond for 298 millioner kroner i februar. Aksjefond ble nettotegnet for 157 millioner og rentefond for 134 millioner kroner.

To av de tre mest kjøpte fondene var indeksfond, med DNB Global Indeks aller øverst på kjøpslisten og KLP AksjeGlobal Indeks på den siste pallplassen. Tidligere omtalte DNB Teknologi var nest mest kjøpt.

INDEKSFEBER: I Nordnet, der Bjørn Erik Sættem er spareøkonom. Foto: Iván Kverme

Mens de passivt forvaltede indeksfondene utgjør en stigende andel av personkundenes beholdning – ifølge Verdipapirfondenes Forening 26 prosent ved årsskiftet, er denne 50 prosent for Nordnets kunder.

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem peker blant annet på at indeksfondene har gitt noe bedre avkastning enn flertallet av sammenlignbare aktive fond de  siste årene, målt etter kostnader.

– Velger du aktive fond, må du følge med på om forvalteren gjør en god jobb og slår et sammenlignbart indeksfond på lang sikt. Det slipper du om du velger et indeksfond, sier han i en pressemelding.

Fem av de 10 mest kjøpte fondene i Nordnet i februar var høyrentefond, med Alfred Bergs Nordic High Yield-fond høyest på listen også her med sin 4. plass.