<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Pareto Bank vurderer utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån

Publisert 3. mars 2023 kl. 13.31
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 98 ord

Pareto Bank har hyret Danske Bank og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere for å muligens utstede et nytt evigvarende fondsobligasjonslån og et nytt ansvarlig lån.

Det kommer frem i en melding fredag.

Lånene vil ha flytende og/eller fast rente og utsteder har første innløsningsrett minimum 5 år etter emisjonsdatoen, med godkjennelse fra Finanstilsynet om nødvendig. Pareto Bank vil vurdere tilbakekjøp av det utestående fondsobligasjonslånet PARB30 PRO (ISIN: NO0010822950) helt eller delvis i forbindelse med de mulige utstedelsene.

Tidspunktet for transaksjonene vil avhenge av markedsforholdene.

Generalforsamlingen og styret i banken har godkjent en eventuell utstedelse. Datoen for kunngjøringen er 3. mars 2023.

TDN Direkt