<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Har «tjent» 98 milliarder på aksjefond

Norske småsparere trosset børsuroen og kjøpte mer aksjefond i februar. Så langt i 2023 er de nesten 100 milliarder kroner i pluss.

Publisert 15. mars 2023 kl. 14.28
Oppdatert 15. mars 2023 klokken 14.36
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 382 ord
SITTER STILLE I BÅTEN: VFF-direktør Bernt S. Zakariassen påpeker at norske personkunder står last og brast ved sine månedlige spareavtaler. Foto: VFF

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i februar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 4.189 millioner kroner. 

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av februar i 1.773 milliarder kroner, etter å ha steget over 20 milliarder i løpet av måneden. Mer enn 16 milliarder av dette var verdistigning.

– Utviklingen den siste tiden er et tegn på at mange norske personkunder har «lest og forstått bruksanvisningen» ved fondssparing og holder fast ved sine månedlige spareavtaler også i urolige tider, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen ifølge en pressemelding.

98 milliarder «tjent»

Aksjefond sto ved utgangen av februar for 1.040 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, det vil si 105 milliarder kroner mer enn ved årsskiftet.

Med 6.976 millioner i nettotegning (hvorav 2.127 millioner i februar) snakker vi dermed om mer enn 98 milliarder kroner i verdistigning på aksjefond i løpet av årets to første, nokså turbulente, måneder.

For rentefondene endte nettotegningen i februar på 1.964 millioner kroner. Dette fordeler seg med 4.848 millioner på likviditetsfond (pengemarkedsfond) 1.166 millioner kroner på «andre rentefond» – og en netto innløsning av obligasjonsfond på 4.049 millioner kroner. 

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for henholdsvis 75 og 22 millioner kroner.

Proffene solgte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 3.041 millioner kroner i februar. Via «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet kundegruppen seg for 3.017 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) innløste verdipapirfond for netto 2.626 millioner kroner i februar, mens utenlandske kunder nettotegnet for 755 millioner kroner.

Småsparerne kjøpte

Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 1.559 millioner kroner. Gjennom pensjonsmidler tegnet personkundene seg for netto 475 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 77 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 17 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, tegnet norske personkunder for netto 1.438 millioner kroner i februar, mens de via pensjonsmidler tegnet for netto 2.554 millioner kroner.

Til slutt innløste norske institusjoner rentefond for netto 2.771 millioner, mens utenlandske kunder nettotegnet rentefond for 743 millioner kroner.