<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

PGS landet refinansieringen

PGS har plassert en ny 450 millioner dollar seniorsikret obligasjon med fireårig løpetid.

Publisert 17. mars 2023 kl. 16.56
Oppdatert 17. mars 2023 klokken 17.03
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 109 ord
PGS: Selskapet er refinansiert.  Foto: PGS

Provenyet fra obligasjonene vil sammen med kontanter brukes til å tilbakebetale 600 millioner dollar av selskapets TLB-lån, som forfaller i mars 2024, til pålydende. Transaksjonen forventes å være fullført rundt 31. mars 2023, fremgår det av en børsmelding fredag etter stengetid på Oslo Børs.

Transaksjonen forbedrer selskapets gjeldsforfallsprofil vesentlig, samt gir PGS fleksibilitet til å forfølge sin nedbelåningsstrategi, opplyses det.

Obligasjonene har en fastrente på 13,5 prosent. De totale rentekostnadene for PGS vil bli redusert etter transaksjonen ettersom selskapet vil ha betydelig mindre gjeld. I tillegg forventes det at rentene på den resterende delen av TLB blir redusert med rundt 1 prosent som følge av forbedring av kredittvurderinger og lavere belåning.

(TDN Direkt)