<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Salmon Evolution sikrer ny finansieringsløsning

Salmon Evolution har inngått en bindende låneavtale med DNB og Nordea for en ny grønn gjeldsfinansieringspakke på til sammen 1.550 millioner kroner knyttet til fase 1 og 2 på Indre Harøy.

Publisert 29. mars 2023
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 199 ord
SIKRER FINANSIERING: Salmon Evolution-sjef Trond Håkon Schaug-Pettersen. Foto: Ivan Kverme

 

Den nye gjeldsfinansieringspakken til Salmon Evolution består av følgende fasiliteter:

  • 525 millioner kroner ikke-amortiserende terminlån-fasilitet skal refinansiere selskapets eksisterende byggelån på 525 millioner kroner knyttet til fase 1.
  • 250 millioner kroner RCF Capex-fasilitet tilgjengelig for generelle bedriftsformål inkludert Indre Harøy fase 2.
  • 775 millioner kroner byggefasilitet tilgjengelig for finansiering av capex knyttet til fase 2 på Indre Harøy.

Alle fasilitetene har en 3-års periode med 2x1 år forlengelsesopsjon. Videre vil gjeldsfinansieringspakken gi mulighet for en økning av selskapets eksisterende kassekreditt knyttet til arbeidskapitalfinansiering fra 100 millioner kroner til 300 millioner kroner.

Driftsinvesteringer (capex) på Indre Harøy fase 2 er pr i dag beregnet til 1.600 – 1.700 millioner kroner. Den nye RCF-fasiliteten og byggefasiliteten representerer total finansiering på 1.025 millioner kroner, som impliserer et inkrementelt lån til en verdi på om lag 60-65 prosent. De resterende kapitalkravene er planlagt finansiert med kontanter, operasjonell kontantstrøm, egenkapital eller andre kilder, opplyses det.

Selskapet har ikke tatt en investeringsbeslutning eller inngått en endelig byggeavtale for Indre Harøy fase 2 og opprettholder full fleksibilitet både når det gjelder timing og investering. Ved en potensiell investeringsbeslutning forventer selskapet for tiden moderate investeringer første 6-9 måneder av prosjektet.

RCF-fasiliteten forventes å være fullt tilgjengelig i løpet av april 2023, opplyses det.

TDN Direkt