<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Godt år for gullgruver

Forventninger om pengepolitisk stimulans har i de seneste ukene løftet verdien av edle metaller og sendt gullgruveaksjer til himmels.

Publisert 5. apr. 2023 kl. 16.37
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 334 ord
BLIR MER LØNNSOMME: Med en gullpris godt over 2000 dollar per unse tjener mange gullgruver nå mer enn på mange år. Foto: Bloomberg

De aller fleste rådgivere og forvaltere advarer mot å eie gull, ettersom det edle metallet ikke deltar i verdensøkonomiens verdiskapning og følgelig har gitt lav avkastning over tid. Gull er imidlertid en «trygg havn» i krisetider, og dets pris har en tendens til å stige i perioder når sentralbankene ventes å «trykke» mer penger.

Begge deler har vært tilfellet i år, idet flere store amerikanske og europeiske banker har kollapset, samtidig som Feds tidligere rentehevinger begynner å ha en avkjølende effekt på USAs økonomi, konsumprisvekst, boligpriser og arbeidsmarked.

Onsdag ettermiddag priset derivatmarkedet inn en 75 prosent sjanse for at Fed vil kutte styringsrenten med minst 0,75 prosentpoeng innen utgangen av året. For bare en måned siden ble dette regnet som nærmest utenkelig, og traderne anså det som mest sannsynlig at renten i desember ville være et halvt prosentpoeng høyere enn i dag.

De endrede forvantningene har bidratt til å løfte gullprisen med 10 prosent siden nyttår, Oppturen har vært langt sterkere for produsenter av metallet, ettersom disse i praksis er et giret veddemål på høyere gullpriser. Det børsnoterte fondet VanEck Gold Miners har hittil i år steget med mer enn 16 prosent, 9 prosentpoeng mer enn S&P 500, og 1 prosentpoeng mer enn Nasdaq-indeksen. Et lignende aksjefond som utelukkende eier små og mellomstore gullgruver, VanEck Junior Gold Miners, har gitt en avkastning på 13 prosent.

For norske investorer har tallene vært enda bedre, ettersom dollaren siden nyttår har styrket seg med 5,6 prosent mot norske kroner. I vår egen valuta ville de to gullgruvefondene på litt over tre måneder ha gitt en avkastning på henholdsvis 23 og 20 prosent.

Oppgangen kan imidlertid fort bli reversert, dersom behovet øker for ytterligere amerikanske rentehevinger. Gullgruvenes inntjening påvirkes dessuten av andre faktorer enn bare gullprisen. I de seneste par årene har også innsatsfaktorene som benyttes til å produsere metallet blitt langt dyrere, noe som har svekket gruveselskapenes lønnsomhet. Dersom for eksempel høyere oljepriser medfører at inflasjonen igjen tar seg opp, uten at gullprisen stiger tilsvarende, kan de derfor få en ny nedtur.