<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skrev feil i rapporten – doblet tapene

Det kriserammede kryptoselskapet DLTx rapporterte feil tall i kvartalsrapporten. Nå er feilen rettet, men underskuddet doblet.

Publisert 07:24 20. apr. 2023
Oppdatert 07:54 20. apr. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 408 ord
BOMMET: Roger Lund (t.h.), fungerende adm. direktør i DLTx, sammen med tidligere toppsjef Thomas Christensen. Foto: Ivan Kverme

DLTX

DLTx har oppdaget enkelte feil i deres rapport for fjerde kvartal, som ble publisert 27. februar. Det melder kryptoselskapet i en børsmelding sent onsdag. 

DLTx forebereder nå årsrapporten for 2022, og oppdaget dermed at rapporterte tall inneholder «visse feil relatert til kostnader knyttet til earn-out-vederlaget i henhold til DSM-transaksjonen».

Foreløpig anslår de at endringene vil føre til et tap før skatt på ca. 27 millioner dollar i fjerde kvartal, og ikke minus 14,1 millioner dollar, som tidligere rapportert.

Det er en bom på 12,9 millioner dollar, over 135 millioner kroner etter dagens valutakurs.

Kraftig nedjustering i egenkapitalen

Egenkapitalen estimeres nå til omtrent 4 millioner dollar, mot rapporterte 14,1 millioner dollar.

«I tillegg har visse hendelser inntruffet etter den opprinnelige godkjenningsdatoen for regnskapet for fjerde kvartal 2022, og hvis slike hendelser var kjent på den opprinnelige godkjenningsdatoen, ville de ha ført til justering av regnskapet for fjerde kvartal», skriver selskapet og legger til:

«Som et resultat av etterfølgende hendelser har selskapet, i tett dialog med sine revisorer, også brukt en mer konservativ tilnærming til sin investeringsportefølje».

Nedskriver investeringsporteføljen

Earn-out-vederlaget knyttet til DSM-transaksjonen gir økte kostnader på om lag 3,8 millioner dollar. Den oppsagte BMAC-avtalen gir en kostnad på 1,3 millioner dollar, mens investeringsporteføljen nå er nedskrevet med hele 7,5 millioner dollar. Samlet sett øker dermed underskuddet før skatt med nær 13 millioner dollar.

Endringene vil ikke ha noen effekt på selskapets utestående gjeld eller likviditet, men den bokførte verdien av selskapets eiendeler vil reduseres, skriver DLTx. 

En omarbeidet rapport for fjerde kvartal vil bli publisert sammen med selskapets årsrapport for 2022. DLTx skriver at den kommer 27. april 2022, men det menes trolig 2023.

Kriserammet

Det har ikke manglet nyheter fra kryptoselskapet de siste månedene. Klokken 22.30 påskeaften meldte DLTx at selskapet er nødt til å selge unna filecoin- og blokkjedevirksomheten, som var bærebjelken i selskapet.

Kjøperne var James Haft, som gikk av som styreleder i DLTx rett etterpå, samt strategidirektør David Johnston og DLTx-kjenner Jacob Farber. Forrige uke kunngjorde de at ny styreleder var på plass etter at  Haft brått gikk på dagen.

De hentet også nylig 25,5 millioner kroner i en rettet emisjon som gav 33 prosent rabatt. Tidligere toppsjef Thomas Christensen er blant dem som sikret seg aksjer.

– Da jeg fikk tilbudet om å være med på en emisjon, tenkte jeg greit, det er en risiko jeg er villig til å ta, sier Thomas Christensen til Finansavisen.

Styret vil også bytte navn på selskapet, og foreslår Univid som nytt navn.