<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Høyere renter ga sterkere kvartal

Pareto Bank økte resultatet i første kvartal, mye takket være økte renter. 

Publisert 26. apr. 2023 kl. 07.32
Oppdatert 26. apr. 2023 klokken 15.44
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 276 ord
HØYNET TALLENE: Konsernsjef Tiril Haug Villum i Pareto Bank. Foto: Pareto Bank

 

Pareto Bank fikk i første kvartal 2023 et resultat før skatt på 172,7 millioner kroner, en økning fra 154,9 millioner samme kvartal i fjor.

Etter skatt ble resultatet på 130,9 millioner kroner. Det er opp fra 116,9 millioner første kvartal i 2022, og tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 13 prosent.

Resultat pr. aksje ble 1,79 kroner, opp fra 1,64 kroner samme kvartal i fjor.

«Pareto Bank ser gode muligheter til tross for fortsatt usikre tider. Banken har bygget en solid posisjon i sine utvalgte markeder basert på høy sektorkompetanse, grundig kredittarbeid og nærhet til kunden. Samlet forventes det en moderat utlånsvekst i 2023», skriver banken.

Pareto Bank

(Mill. kr)1. kv./231. kv./22
Rentenetto262,5207,5
Sum inntekter259,5215,7
Resultat før utlånstap209,0170,4
Resultat før skatt172,7154,9

Økte inntekter fra renter

I første kvartal endte netto renteinntekter på 262,5 millioner kroner, en økning på 55 millioner.

«Økningen i netto renteinntekter kom av økte utlånsrenter, utlånsvekst og høyere avkastning på bankens likviditetsreserve».

Netto utlån til kunder endte på 17,7 milliarder kroner, opp fra 15,6 milliarder første kvartal 2022. Pareto Bank opplyser om at veksten primært kom fra finansiering av boligprosjekter og bedriftsfinansiering.

På den andre siden utgjorde nedskrivinger og tap 36,4 millioner kroner i første kvartal, en økning på 20,9 millioner.

Usikkert i 2023

«Lønnsomheten i boligprosjekter er svekket grunnet prisvekst, økte finansieringskostnader og lavere etterspørsel. Mange boligprosjekter settes dermed på hold», skriver Pareto Bank, noe som gjør at de forventer moderat utlånsvekst i år.

Innen næringseiendom er verdibildet fortsatt uavklart som følge av høyere avkastningskrav, markedsutsiktene er relativt gode innenfor shippingsegmentene tørrbulk og tank, mens containermarkedet ventes å svekke seg.

Offshoremarkedene er drevet av god etterspørsel både som følge av økt fokus på energisikkerhet i Europa og utvikling av offshore vindkraft, skriver banken.