<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sveaas-bank landet emisjon

Instabank hentet 70 millioner kroner i en rettet emisjon der største eier Christen Sveaas forsvarte sin 25 prosents eierandel.

  Publisert 5. mai 2023 kl. 06.29
  Oppdatert 5. mai 2023 klokken 15.01
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 160 ord
  FORSVARER EIERANDEL: Christen Sveaas og Kistefos er største eier i Instabank. Foto: Eivind Yggeseth

   

  Ved stengetid torsdag ble det kjent at Instabank hadde hyret inn Pareto Securities i vurderingen av en rettet emisjon med bruttoproveny på 50-70 millioner kroner.

  Sent torsdag kveld kom meldingen om at emisjonen på nærmere 44,6 millioner nye aksjer er utstedt til kurs 1,57 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på rundt 70 millioner kroner. Emisjonskursen er 7,6 prosent under sluttkursen 1,70 kroner på Euronext Growth torsdag.

  Nettoprovenyet fra emisjonen skal benyttes til å styrke bankens rene kjernekapital (CET1), noe som ifølge banken selv vil gjøre det mulig å fortsette den lønnsomme veksten.

  Største aksjonær Kistefos AS hadde forpliktet seg til å tegne og ble tildelt aksjer pro-rata i emisjonen. Med dette vil det Christen Sveaas-eide investeringsselskapet forsvare sin eierandel på 24,99 prosent.

  Selskapet og medlemmer av ledelse og styre var på forhånd enige om en 6-måneders lock-up på aksjene.

  Nærmest Kistefos på aksjonærlisten i Instabank finner vi Hodne Invest på 9,95 prosent, Velde Holding på 8,81 prosent og (Martin) Andresen-familiens Birkelunden Investeringsselskap på 5,50 prosents eierandel.