<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

JPMorgan-økonomer: – Trenger resesjon for å stagge inflasjonen

En amerikansk resesjon er nærmest en sikkerhet, mener JPMorgan-økonomene, som mener det er hva som kreves for å få ned den skyhøye inflasjonen.

Publisert 17. mai 2023 kl. 09.26
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 276 ord
UNNGÅELIG RESESJON: JPMorgan-økonomene mener Den amerikanske sentralbanken kan komme til å begynne å kutte rentene allerede i tredje kvartal i år. Foto: Bloomberg

Prisveksten i USA dempet seg til 4,9 prosent i april, målt mot samme måned året før, men det er likevel langt over Den amerikanske sentralbankens (Fed) mål på 2 prosent.

Den litt lavere inflasjonen enn ventet har fått flere økonomer her hjemme til å i økende grad tro på at Fed er ferdig med rentehevingene sine for nå, men at det heller vil beholde dagens rente lenge.

JPMorgan Assset Management-økonomene mener at en amerikansk resesjon nærmest er en sikkerhet, og tror at Fed kan komme til å måtte kutte rentene allerede i tredje kvartal.

– Det er riktig av markedet å prise inn rentekutt, sier Seamus Mac Gorain, sjef for globale renter til Bloomberg.

– Inflasjonen er for høy og det vil trenges en resesjon for å kunne stagge prisveksten, sier han, og la til at den amerikanske bankuroen i kjølvannet av Silicon Valley Bank-kollapsen bare har gjort en resesjon mer trolig.

Foretrekker statsobligasjoner

Mac Gorain mener altså at Fed vil snu seg rundt så snart som september for å kjempe mot avtagende økonomisk vekst. Men Fed har flere ganger motsatt seg denne tankerekken.

JPMorgan Asset Management-økonomens syn avviker også fra økonomene i eksempelvis Goldman Sachs og britiske Barclays, som mener at Fed trolig vil være mindre aggressive med rentekutt i år enn det som markedet for tiden priser inn.

Mac Gorain mener stadig at statsobligasjoner er den «ultimate hedgen» mot en staggende økonomi.

– Andre markeder har begynt å bli mer attraktive også, sier han til Bloomberg, som inkluderer de langsiktige forward-ratene i Europa.

– Det virkelige vendepunktet for å involvere seg, er når du ser klare bevis på at inflasjonen snur i de markedene, hvilket kanskje ikke vil skje før litt senere på sommeren.