<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sterkere resultat fra Santander

Santander økte bunnlinjen med 100 millioner kroner i første kvartal 2023, sammenlignet med året før.

Publisert 19. mai 2023 kl. 12.59
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 229 ord
HØYERE RENTEINNTEKTER: Santander leverte tall for første kvartal fredag og viste til høyere inntjening. Foto: Bloomberg

Santander Consumer Bank fikk et resultat før skatt på 671 millioner kroner i første kvartal 2023, mot 550 millioner kroner i samme periode året før.

– I første kvartal 2023 har vi levert sterke resultater, selv om den svake norske kronen er en viktig faktor. Resultat før skatt har økt med 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og utestående lån til kunder har økt med 15 prosent, sa Michael Hvidsten adm. direktør i Santander Nordic.

Netto renteinntekter var 1.778 millioner i kvartalet, mot 1.722 millioner kroner i samme periode året før.  Driftsutgiftene for første kvartal 2023 var 782 millioner norske kroner, sammenlignet med 751 millioner norske kroner i første kvartal 2022. Økningen på 31 millioner norske kroner skyldes hovedsakelig negativ valutapåvirkning.

Utestående lån til kunder utgjorde 19,7 milliarder norske kroner pr. mars 2023. Dette er en økning på 5 prosent sammenlignet med desember 2022. Imidlertid er veksten hovedsakelig drevet av valutakursendringer som følge av svakere norsk krone mot svenske kroner, danske kroner og euro.

Likviditetsreserven (Liquidity Coverage Ratio - LCR) er på 158 prosent.

«Konsernet har overvåket volatiliteten i markedene etter sammenbruddet til SVB og redningsaksjonen for Credit Suisse mot slutten av første kvartal. Konsernet har opprettholdt en solid likviditetsposisjon gjennom hele perioden, støttet av en stabil og mangfoldig base av innskudd fra privatkunder», heter det i rapporten.

Santander Nordic

(Mill nok)1. kv. /231.kv. /22
Renteinntekter17781722
Driftsresultat18871782
Resultat før skatt671550
Resultat etter skatt561461