<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Familieeide bedrifter gjør økonomien mer robust

Familieeide bedrifter er en stabiliserende faktor i økonomien. Denne positive effekten kan svekkes når familieeid kapital flytter ut av landet, skriver Bogdan Stacescu og Charlotte Østergaard ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 25. mai 2023 kl. 19.11
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 469 ord
KAN SVEKKE ROBUSTHETEN: I debatten rundt utflytting av familieformuer blir det interessante spørsmålet om utflyttingen fører til at det blir færre familieeide bedrifter i fremtiden, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

En bedrift er familieeid når én eller flere personer fra samme familie til sammen eier minst halvparten av aksjekapitalen. I Norge utgjør slike bedrifter 75 prosent av alle aksjeselskapene og 40 prosent av all privat sysselsetting.

Det ville vært 40.000 færre ansatte i økonomien dersom familiebedrifter ble erstattet av gjennomsnittlige bedrifter
Bogdan Stacescu. Foto: Handelshøyskolen BI
Charlotte Østergaard. Foto: CBS

Familiebedriftene finnes i et stort antall over hele landet, men er spesielt knyttet til lokaløkonomier utenfor Oslo-regionen, der de sysselsetter omtrent seks av ti i aksjeselskapene. De finnes særlig i arbeidsintensive sektorer uten utpregede stordriftsfordeler, slik som tjenester, fiske og byggevirksomhet. Disse bedriftenes sårbarhet overfor økonomiske konjunkturer slår derfor ekstra sterkt ut i arbeidsledigheten.

Ny forskning fra en rekke land, inkludert Norge, Sverige og Frankrike, tyder imidlertid på at sysselsettingen i familiebedrifter er mindre påvirket av økonomiske svingninger enn i andre bedrifter. Det viser seg nemlig at familiebedrifter sier opp færre ansatte i dårlige tider og ansetter færre i gode tider. Fordi de sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken, betyr dette at familiebedrifter fungerer som en støtdemper i økonomien. De demper svingninger i arbeidsmarkedet og stabiliserer makroøkonomien.

Sannsynligvis er den positive støtdempereffekten særlig viktig for økonomien utenfor byene, der næringslivet typisk er mindre dynamisk og mindre diversifisert.

Institutt for Næringslivsforskning (IFN) undersøker nedlagte og nyskapte jobber i Sverige i perioden 2004–2017, og finner at netto jobbskaping er høyere i familiebedrifter enn i andre bedrifter. Effekten er anslått til 40.000 jobber, noe som betyr at det ville vært 40.000 færre ansatte i økonomien dersom familiebedrifter ble erstattet av gjennomsnittlige bedrifter.

Lignende resultater er nylig vist i norsk forskning fra Centre for Corporate Governance Research (CCGR) på Handelshøyskolen BI. Forskerne finner nemlig at familiebedriftene avskjediget færre medarbeidere under pandemien enn andre bedrifter gjorde.

I debatten rundt utflytting av familieformuer blir det interessante spørsmålet om utflyttingen fører til at det blir færre familieeide bedrifter i fremtiden. I så fall kan det svekke familiebedriftenes spesielle evne til å gjøre norsk økonomi mer robust.

CCGR har nylig lansert en informasjonsportal om eierstyring og økonomi i norske familiebedrifter. Nettsiden vil bli stadig oppdatert med nye forskningsresultater, og tilby en faktabasert bakgrunn for offentlig debatt.

Bogdan Stacescu

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og CCGR

Charlotte Østergaard

Professor II ved Handelshøyskolen BI og CCGR