<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Vi ser en markant økning i antall konkurser

Detaljhandel, servering og bygg- og anlegg er blant bransjene der stadig flere sliter med å holde hodet over vann.

  Publisert 4. juli 2023 kl. 09.43
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 416 ord
  KONKURSHOPP: – Som forventet ser vi en markant økning i antall konkurser også i andre kvartal, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway. Foto: Creditsafe Norway

  Nye tall fra Creditsafe viser at 327 selskaper gikk konkurs i juni, en økning på 20 prosent sammenlignet med fjorårets 273. Dermed rundes årets andre kvartal av med en konkursøkning som er betydelig mer moderat enn i første kvartal, men likevel på et markant høyere nivå enn i 2022.

  Totalt gikk 841 norske selskaper konkurs i april, mai og juni. Det tilsvarer en økning på 18 prosent sammenlignet samme periode i fjor, og plasserer oss på omtrent samme nivå som andre kvartal 2020 – ved inngangen til coronapandemien.

  – En markant økning

  – Som forventet ser vi en markant økning i antall konkurser også i andre kvartal. Det er ikke en like dramatisk økning som i første kvartal , da det hovedsakelig var januar som dro opp tallene, men vi ser likevel helt tydelig at vi er på stø kurs tilbake mot de konkursnivåene vi så før pandemien, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

  Selv om fire av de fem typiske konkursbransjene hadde en konkursnedgang i andre kvartal sammenlignet med første kvartal, er bildet et helt annet når vi sammenligner med fjoråret.

  97 konkurser innen detaljhandelen tilsvarer en økning på 45 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. For serveringsbransjen er økningen på 41 prosent. I de to bransjekodene innen bygg- og anlegg – oppføring av bygninger og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet – viser tallene en økning på henholdsvis 17 prosent for førstnevnte og 12 prosent for sistnevnte.

  – Det er ingenting ved disse tallene som fremstår overraskende for oss. Det passer godt med det vi har uttalt tidligere, og samsvarer også med det aktuelle bildet vi ser i norsk økonomi generelt, sier Fjærestad.

  Produksjonsbedriftene sliter

  En annen bemerkelsesverdig trend i konkurstallene er utviklingen blant produksjonsbedrifter. Sett i kroner og øre er fem av de seks største konkursene i andre kvartal selskaper som produserer utstyr og materialer til industri, bygg og anlegg.

  – Dette er selskaper som trolig har hatt økonomiske utfordringer over lang tid. Vi vet at økte strømpriser rammet disse bedriftene hardt, og når konkursene nå øker innen bygg- og anleggsbransjen, kombinert med noe mer forsiktighet i markedet, kan det ha vært tungen på vektskålen for disse selskapene, sier Fjærestad.

  Oslo, Viken og Vestfold og Telemark skiller seg ut

  På fylkesbasis er Oslo, Viken og Vestfold og Telemark de største konkursdriverne i andre kvartal. 161 konkurser i Oslo tilsvarer en økning på 48 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 223 konkurser i Viken gir en økning på 36 prosent, mens Vestfold og Telemark hadde en økning på 31 prosent med 64 konkurser.