<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norsk økonomi vokste i mai

BNP Fastlands-Norge vokste 0,5 prosent i mai etter en tilsvarende nedgang måneden før.

Publisert 7. juli 2023 kl. 08.10
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 190 ord
VEKST: Den norske økonomien vokste i mai i år. Foto: NTB

- Veksten i norsk økonomi i mai følger en tilsvarende nedgang i april. I mai er BNP Fastlands-Norge omtrent tilbake på samme nivå som i mars, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP Fastlands-Norge økte 0,5 prosent sesongjustert og målt i faste priser. 

SBB påpeker at det i april var flere næringer som var påvirket av streik, og at påske kan ha skapt noe usikkerhet i tallene. Svingningene i hver sin retning mellom april og mai illustrerer at en ikke bør legge for mye vekt på tallene for en enkelt måned, heter det, og utviklingen over flere måneder kan gi et bedre inntrykk av den underliggende utviklingen i økonomien. 

Nullvekst

Den rullerende tremånedersveksten viser nullvekst i BNP Fastlands-Norge fra desember-februar til mars-mai.

- Sett i stort viser tallene en svak utvikling de siste månedene. Ser man på tallene for BNP Fastlands-Norge over de siste tremånedersperiodene har det vært tilnærmet nullvekst, sier Sletten.

Industriproduksjonen i Norge var opp 1,4 prosent i mai på månedsbasis, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var næringsmiddel- og drikkevareindustrien som bidro mest til en samlet vekst på 2,1 prosent. Særlig drikkevareindustiren bidro til økningen, opplyses det.