<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Spår kraftig kursoppgang i Røkkes grønne satsing

Pareto Securities ser 50 prosent oppside i Røkkes grønne satsing, etter at de nylig sikret gigantprosjekt i Danmark.

Publisert 12. juli 2023 kl. 12.56
Oppdatert 12. juli 2023 klokken 13.03
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 381 ord
BULL: Pareto-analytiker Jørgen Søvik Opheim ser oppside i Aker Carbon Capture. Her avbildet på Energy Conferense 2022. Foto: Thomas Bjørnflaten

 

Energiselskapet Aker Carbon Capture (ACC) presenterte i går sine tall for andre kvartal, som var i tråd med konsensus.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på minus 53 millioner kroner, sammenlignet med minus 48,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette er i tråd med forventningene til meglerhuset Pareto Securities.

Inntektene steg til 305 millioner kroner, som er en økning på 57 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Selskapet har også en solid kontantbeholdning på 1,1 milliarder kroner.

Den nye Ørsted-kontrakten sikrer en ordrereserve på 3,3 milliarder kroner, opp fra 1,7 milliarder kroner samme periode i fjor.

Pareto justerer sine estimater som følge av den økte ordreboken og kontantbeholdningen til selskapet. 

Varslingen om tre ytterligere prosjekter i Storbritannia antyder at ordreboken til ACC vil øke ytterligere, noe som styrker tilliten i Paretos estimater på kort sikt.

Spår aksjen opp 50 prosent

 ACC er bedre posisjonert på kort sikt enn tidligere estimert, kommer det frem i en analyse av meglerhuset. 

Den styrkede posisjonen og justering av estimater kan tilskrives den nylig signerte avtalen med Ørsted om et storskala karbonfangstprosjekt i Danmark, og et styrket politisk bakteppe med subsidier i Europa og USA.

«ACC er velposisjonert for å oppnå forventet markedsandel i det voksende i kabonfangst-markedet», skriver Pareto-analytiker, Jørgen Søvik Opheim. 

Meglerhuset setter et kursmål på ACC-aksjen til 20 kroner og anbefaler kjøp. Aksjen handles i dag for 13,30 kroner. Det vil si at Opheim ser en oppside på over 50 prosent fra dagens kurs.

Landet milliard-kontrakt

I midten av mai kunngjorde ACC at de ble tildelt et storstilt karbonfangstprosjekt av energigiganten Ørsted. 

Prosjektet har en verdi på 200 millioner euro, vel 2,3 milliarder norske kroner, som blir selskapets hittil største ordre.

ACC skal utvikle og levere fem «Just Catch»-enheter og utstyr til Ørsted Kalundborg bioenergi-hubs i Danmark. Til sammen vil anleggene ha en installert fangstkapasitet på 500.000 tonn CO2 per år. Prosjektet vil muliggjøre realiseringen av den første fullskala verdikjeden for karbonfangst og lagring i Danmark, levert av Ørsted, ACC, Microsoft og Northern Lights

– Dette vil være et viktig bidrag til Danmarks klimamål. Å levere fem modulære Just Catch 100-enheter er en milepæl for serieproduksjon av karbonfangstenheter, noe som muliggjør kostnadseffektiv og rask levering.  Vi får karbonfangst til å skje, sa Egil Fagerland, finansdirektør i Aker Carbon Capture, ifølge en børsmelding onsdag.

Aker Carbon Capture

(Mill. kr)Q2 2023Q2 2022
Driftsinntekter305,5193,6
Driftsresultat−56,4−51,6
Resultat før skatt−46,5−49,8
Resultat etter skatt−46,5−49,8