<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Håver inn penger på økte renter

Storebrand skuffer inn penger drevet av økte renter. 

Publisert 14. juli 2023 kl. 07.38
Oppdatert 16. juli 2023 klokken 13.37
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 234 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. Foto: Anders Horntvedt

 

I andre kvartal fikk Storebrand et konsernresultat på 816 millioner kroner, mot 475 millioner kroner året før. 

Konsernsjefen sier at de økte rentene gjør at selskapet øker forvaltningskapitalen og dermed også inntektene.

– Det siste kvartalet har brakt norske og svenske renter til nivåer som vi ikke har sett på tiår, drevet av vedvarende inflasjon. Disse forholdene har bidratt til å øke forvaltningskapitalen og inntektene, men det har også ledet til økte kostnader og erstatningsutbetalinger, sier Odd Arild Grefstad i børsmeldingen.

Økt solvensmargin

Det investorene er mest opptatt av i Storebrand er solvensmarginen. Det er et mål på selskapets likviditet i forhold til forpliktelsene. Dersom den er over 175 prosent vil det utløse tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytter, i henhold til selskapets strategi. 

I ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en solvensmargin på 196 prosent. 

– Solvensmarginen å styrke seg på høye nivåer. Dette viser at Storebrand håndterer de krevende markedsforholdene godt, sier konsernsjefen.

Tilbakekjøp på én milliard

Tidligere i år søkte selskapet om godkjenning fra tilsynet for å kunne kjøpe tilbake aksjer for én milliard kroner. Dette skulle skje i to transjer på 500 millioner hver. Det fremgår av en av børsmelding at de nå har fått godkjenning til å gjøre nettopp dette.  

Oppstarten av den første transjen vil være i dag, fredag, og beløpet utgjør omtrent 1,2 prosent av aksjekapitalen i Storebrand. 

Storebrand

(Mill. kr)2.kv./20232.kv./2022
Gebyr og adm. inntekter1.5911.456
Driftsresultat513503
Konsernsresultat før amortisering777583
Resultat før skatt720544
Storebrand 2. kvartalsrapport