<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Aksjen som har steget nesten kontinuerlig i 50 år

Investorer innen både hurtigmat og «fine dining» har fått smake på god avkastning. McDonald’s blir ofte trukket frem som en attraktiv aksje å eie i økonomiske nedgangstider.

  Publisert 17. juli 2023 kl. 10.26
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 850 ord
  RESTAURANTKJEDER I MEDVIND: Skandinavia-sjef Henrik Sommerfelt i CMC Markets trekker frem McDonald's. Foto: CMC Markets

  Av Skandinavia-sjef Henrik Sommerfelt, CMC Markets

  Det har vært skrevet mye om at den globale børsoppgangen hittil i år har vært drevet av et knippe teknologiselskaper, som alle er godt posisjonert for å utnytte mulighetene innenfor kunstig intelligens (AI).

  Dermed havner en del andre imponerende aksjer litt i skyggen, og dette gjelder blant annet segmentet med børsnoterte restaurantkjeder.

  Et bredt spekter av restaurantaksjer har levert sterkt i årets første halvår, og i motsetning til KI-relaterte aksjer har de kjempet i motvind snarere enn medvind.

  En rekke faktorer skulle normalt tale imot gode tider for spisestedene.

  Blant annet er avtagende BNP-vekst sjelden godt nytt for den type forbruk som lett kan kuttes, og høy prisvekst vil normalt gjøre det mer attraktivt med billige hjemmelagde måltider. Å spise ute er tross alt en form for hverdagsluksus.

  I tillegg har prisveksten bidratt til høyere fastlønn for de ansatte, selv om amerikanske servitører fortsatt er svært avhengige av driks fra kundene.

  Tross alt dette har altså restaurantkjedene som gruppe gjort det svært solid, både resultatmessig og på børs, i første halvår.

  Flere utfordringer

  Den positive utviklingen er ikke nødvendigvis så ulogisk som den først kan høres ut som.

  Selv om et restaurantmåltid kan betegnes som en form for moderat luksus, så utgjør det tross alt relativt små summer sammenlignet med mange andre utgifter i et husholdningsbudsjett.

  Flere analytikere peker på at det gjerne er store investeringer i håndfaste produkter som bil, teknologi eller hvitevarer som har størst potensial for kostnadsreduksjon, mens et restaurantbesøk kan være en relativt billig måte å lyse opp en ellers grå hverdag på.

  I forlengelsen av trenden med «hevnreiser» etter koronapandemien, ser man fortsatt et oppdemmet behov for å bruke penger på opplevelser som har smittet over på de gjenåpnede restaurantene.

  En vel så viktig bidragsfaktor er at arbeidsløsheten i USA fortsatt er lav, hvilket har en sterkere korrelasjon med etterspørselen enn for eksempel konsumentenes tanker om fremtidsutsiktene har.

  Det er også verdt å nevne at restaurantprisene tross alt har steget mindre enn prisene i matbutikkene. Relativt sett er altså utgiftsgapet mellom å spise hjemme og ute blitt mindre.

  Rask, billig og pålitelig

  Blant restaurantaksjene som anbefales bredt blant Wall Streets analytikerkorps finner vi en gammel kjenning.

  EN AKSJE Å STOLE PÅ: McDonald's har ifølge Henrik Sommerfelt vært gjennom nærmest sammenhengende kursoppgang de siste 50 årene. Foto: NTB

  Alle er kanskje ikke enige i at McDonald’s kvalifiserer til betegnelsen restaurant, men hurtigmatkjeden er fortsatt i høyeste grad en relevant aktør. Med en global tilstedeværelse fordelt på 39.000 lokasjoner i over 100 land, er McDonald’s sine døgnåpne serveringssteder i mange tilfeller eneste alternativ for skiftarbeidere som trenger en matbit.

  Selskapet nyter dessuten godt av en trend som har tatt av i USA etter pandemien: stadig flere amerikanske selskaper krever at sine ansatte kommer tilbake til kontoret, og en økende andel av disse kjøper frokost og kaffe på vei til arbeidsplassen i stedet for å spise hjemme.

  McDonald’s-aksjen har bevist at den klarer seg gjennom tykt og tynt, med en nærmest sammenhengende kursoppgang de siste 50 årene, og den blir ofte trukket frem som en attraktiv aksje å eie i økonomiske nedgangstider.

  En annen aksje som kan nyte godt av McDonald’s-fenomenet er Arcos Dorados (spansk for «gylne buer»), som er franchisetaker for konseptet i 20 land i Sør- og Mellom-Amerika. Selskapet er godt posisjonert for hordene av amerikanske turister som reiser sørover og ikke tør å prøve den lokale burritoen.

  Mens McDonald’s er opp 12 prosent hittil i år, er Arcos Dorados opp hele 28 prosent.

  Premium er tilbake

  Men det er ikke bare billig hurtigmat som har klart seg bra, også premium-segmentet nyter godt av utviklingen etter pandemien. Ikke minst er en økende andel forretningsreisende gode nyheter.

  Analytikerne ser særlig positivt på kjedene som driver restaurantene sine selv, og dermed vil sitte igjen med mer oppside hvis inflasjonen på innsatsfaktorene modererer seg.

  En av disse er Darden Restaurants, som er opp 22 prosent siden årsskiftet. Eierselskapet er kanskje ikke så kjent her hjemme, men det har en sterk merkevareportefølje med eksponering mot ulike kundegrupper og prisklasser. Nylig kjøpte det opp Ruth’s Chris Steak House for 715 millioner dollar for å styrke satsingen mot pengesterke kjøttetere.

  Skyer på horisonten

  Spørsmålet er hvordan restaurant-kjedene vil klare seg i andre halvår. Analytikerne trekker frem tegn til mer moderat inflasjon som et lyspunkt.

  Likevel er det lite som tyder på at restaurantaksjene vil få noe særlig mer medvind i den kommende perioden. Det er ventet at den økonomiske veksten vil fortsette å svekke seg og at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil slå til med et par rentehevinger til. I horisonten venter en lenge varslet resesjon, og høsten har som kjent ofte vært en tøff periode for aksjemarkedet i historisk sammenheng.

  I sum er restaurantkjedene trolig bedre skodd enn før tidligere nedgangsperioder, men sektoranalytikerne er ganske samstemte i at det er de mest veldrevne selskapene man bør satse på, fremfor å ta et spekulativt veddemål på de som fortsatt er sulteforet på positive regnskapstall.