<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultatfall etter Easee-smell

Elektroimportørens kvartalsrapport er preget av trøbbel med Easee. Nå øker selskapet beholdningen av ladere fra Zaptec.

Publisert 16. aug. 2023
Oppdatert 16. aug. 2023
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 514 ord
LEGGER FREM TALL: Andreas Niss i Elektroimportøren øker beholdningen av Zaptec-ladere. Foto: Jørgen Hyvang

 

Elektroimportøren fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 31 millioner kroner i andre kvartal 2023, mot 49 millioner i samme periode året før. Det er litt høyere enn hva selskapet varslet i juni.

Resultatet etter skatt endte på minus 8 millioner kroner sammenlignet med positive 14 millioner kroner i samme periode i fjor.

Totale driftsinntekter falt fra 358 til 326 millioner kroner, mye grunnet salgsforbudet på Easee-ladere i Sverige, som har ført til usikkerhet blant norske kunder. På forhånd var det varslet inntekter på 300-350 millioner kroner.

Easee-smell

«Vi har en konstruktiv dialog med Easee for å finne løsninger for produktene vi har på lager,» kommer det frem i kvartalsrapporten.

Easee har vært en stor leverandør av elbilladere for Elektroimportøren, men selskapet har lagt to tunge år bak seg og nå har det kriserammede selskapet tatt drastiske grep. 200 av 350 ansatte måtte gå, Jonas Helmikstøl gikk av som toppsjef og 60 millioner kom inn fra hovedeierne i et konvertibelt lån.

Fremtiden for Easee har vært høyst usikker etter at det svenske Elsäkerhetsverket i februar i år varslet mulig salgsforbud for selskapets produkter i Sverige, og 138 ansatte ble permittert da forbudet ble innført 14. mars.

Den svenske tilsynsmyndigheten mener at jordfeilbryterløsningen og DC-beskyttelsen i Easee-laderne ikke oppfylte standardkravene.

Årets problemer har kommet etter at det Sandnes-baserte selskapet i fjor måtte nedjustere inntektsmålet for 2022 fra 5 milliarder til 2-3 milliarder kroner grunnet komponentmangel.

Øker beholdningen i Zaptec

«Vi har begynt å selge Amina og øker beholdningen av Zaptec, men vi er ikke i stand til å kompensere fullt ut for tapet av salg på Easee. Zaptec kan ikke levere den mengden vi ønsker på grunn av den plutselige økningen i etterspørselen,» heter det i rapporten.

«Vår største utfordring er å erstatte nedgangen i salget av elbilladere. Vi arbeider med ulike løsninger for å kompensere for dette. Sol- og energibesparende produkter vil bidra til å dekke noe av nedgangen i salget, og vi vil fortsette å lansere nye produkter og løsninger innen dette området i de kommende månedene,» står det videre.

Elektroimportøren

(Mill. NOK)Q2 2023Q2 2022
Omsetning326358
Driftsresultat426
Resultat før skatt-1018
Resultat etter skatt-814

Rustet for dårlige tider

Elektroimportøren sendte i juni ut et resultatvarsel med en tilhørende emisjon på 120 millioner kroner siden selskapet er i ferd med å bryte lånebetingelsene i andre kvartal. En av årsakene var et lager fylt av Easee-ladere verdt 21 millioner kroner.

Selskapet meldte senere på kvelden at det hadde hentet 120 millioner kroner i en rettet emisjon, hvor det ble utstedt 5,2 millioner nye aksjer til en kurs på 23 kroner pr. aksje.

John Fredriksen-fondet Aeternum Capital tok nesten halvparten av de utstedte aksjene. Fondet ble tildelt 2,17 millioner aksjer i emisjonen, for totalt rett under 50 millioner kroner.

Etter emisjonen vil Aeternum Capital ha en eierandel på 21,4 prosent i Elektroimportøren. Videre fikk flere i ledelsen tildelt aksjer i emisjonen, ifølge børsmeldingen.

«Med den private emisjonen som fant sted i juni og kostnadsreduksjonene vi har gjennomført, er vi nå bedre rustet til å håndtere utfordrende forholdene fremover,» skriver selskapet.