<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gikk på smell i aksjefond

Over 11 milliarder gikk tapt i juli, men aksjefondsinvestorer er fortsatt 164 milliarder kroner i pluss så langt i år, viser tall fra Verdipapirfondenes Forening.

Publisert 17. aug. 2023 kl. 16.01
Oppdatert 17. aug. 2023 klokken 16.28
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 453 ord
JULI-SMELL: Fondskundene er hittil i år 164 milliarder kroner i pluss på aksjefondene, viser statistikk fra Verdipapirfondenes Forening og adm. direktør Bernt S. Zakariassen. Foto: VFF

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser torsdag at verdipapirfond ble nettotegnet for 10.897 millioner kroner i juli. Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av juli i 1.859 milliarder kroner, etter å ha steget 2.114 millioner kroner løpet av måneden.

Med andre ord var verdifallet for alle typer verdipapirfond 8.783 millioner kroner i juli.

164 milliarder «tjent»

Aksjefond sto ved utgangen av juli for 1.113 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, over 7 milliarder kroner mindre enn ved utgangen av juni – men nesten 178 milliarder kroner mer enn ved årsskiftet.

Med 13.824 millioner i nettotegning snakker vi likevel om over 164 milliarder kroner i verdistigning på aksjefond i løpet av årets syv første måneder.

I juli ble aksjefond nettotegnet for 4.328 millioner kroner. Likevel falt altså forvaltningskapitalen 7.017 millioner kroner, slik at aksjefondene falt 11.345 millioner kroner i løpet av måneden.

For rentefondene ble nettotegningen 6.742 millioner kroner i juli. Dette fordeler seg med 2.366 millioner i likviditetsfond (pengemarkedsfond), 2.846 millioner kroner i obligasjonsfond og 1.530 millioner kroner i «andre rentefond.»

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for henholdsvis 26 og 147 millioner kroner.

Alle kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 3.377 millioner kroner i juli. Via «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet kundegruppen for 2.277 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

– Norske personkunder opprettholder sin fondssparing også gjennom feriemånedene, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en pressemelding og viser til at nettotegningen var tidenes nest høyeste for juli – kun slått av fjoråret.

– Det har vært knyttet en viss spenning til hvordan stigende priser og økende renter påvirker nordmenns fondssparing. Så langt ser det altså ikke ut til å ha hatt noen stor effekt, noe som nok skyldes at brorparten av sparingen skjer gjennom månedlige spareavtaler, fortsetter han.

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) tegnet verdipapirfond for netto 4.098 millioner kroner i juli, mens utenlandske kunder tegnet for netto 1.144 millioner kroner.

Alle kjøpte «alt»

Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 2.258 millioner kroner i juli. Gjennom pensjonsmidler tegnet personkundene seg for netto 1.187 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 495 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 389 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, tegnet norske personkunder for netto 1.107 millioner kroner i juli, mens de via pensjonsmidler tegnet for netto 1.097 millioner kroner.

Til slutt tegnet norske institusjoner rentefond for netto 3.764 millioner, mens utenlandske kunder tegnet rentefond for netto 774 millioner kroner.