<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rekordhøye utbytteutbetalinger

Norske aksjer utbetalte 171 milliarder kroner i første halvår, det meste som noensinne er registrert. Bare i hele 2022 ble det utbetalt 191 milliarder.

Publisert 22. aug. 2023 kl. 09.04
Oppdatert 22. aug. 2023 klokken 09.09
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 341 ord
KNUSER FJORÅRET: Allerede halvveis i 2023 har noterte aksjer betalt ut nesten like mye som i hele 2022. Illustrasjonsfoto: NTB

Det ble betalt rekordmye i utbytter i første halvår i år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Totalt ble aksjonærer tildelt 171 milliarder kroner fra noterte aksjer i løpet av perioden, en økning på 69 milliarder fra tilsvarende periode i fjor.

«Det har aldri vært registrert høyere utbytte i løpet av et halvår siden statistikken startet i 2012. Noe av forklaringen til de høye utbyttene er gode resultater hos selskapene», heter det fra SSB.

De som mottok mest i utbytteutbetalinger, var offentlig forvaltning og utlandet. Deres utbetalinger i første halvår var på henholdsvis 68 og 64 milliarder kroner.

For husholdninger var utbytteutbetalingene på totalt 7 milliarder, ifølge SSB.

Knuser fjoråret

2023 ligger dermed an til å knuse fjoråret hva gjelder utbytteutbetalinger. Allerede halvveis i året er totalsummen rett ved å passere totalen for hele 2022.

I 2022 ble det utbetalt 191 milliarder kroner totalt i utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis.

Den totale avkastningen på verdipapirer i fjor beløp seg til 253 milliarder, en vekst på 78 milliarder fra 2021.

I tillegg til utbytte består summen av 61 milliarder i renteutbetalinger fra obligasjoner og sertifikater.

Verdifall i andre kvartal

Etter første halvår i år var den totale markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS på 6.681 milliarder kroner, viser SSB-tallene. Dette er en nedgang på 2,0 prosent fra første kvartal i år, tilsvarende et verdifall på 136 milliarder.

Noterte aksjer hadde en verdinedgang på 2,7 prosent til 3.681 milliarder kroner gjennom andre kvartal. Obligasjoner hadde et verdifall på 1,3 prosent til 2.755 milliarder. Her vises det til en større innløsning gjennom perioden.

SSB rapporterer forøvrig at det ble nettsolgt noterte aksjer for 54,8 milliarder kroner gjennom andre kvartal, som følge av stor innløsning mot slutten av perioden. Offentlig forvaltning nettsolgte mest – for 35,9 milliarder.

Husholdningene hadde noterte aksjer for 157 milliarder kroner ved overgangen fra andre til tredje kvartal, etter å ha nettokjøpt aksjer for 2,4 milliarder i andre kvartal.

Det vises også til at utlandet har nettosolgt for totalt nesten 57 milliarder kroner det seneste året, hovedsakelig i oljeaksjer.